Ämne: yrkesprogram

Fler företagsnära friskolor skapar attraktiva yrkesutbildningar

Av Ulla Hamilton, 04 Feb 2019
Gymnasiekommissionen · yrkesprogram

Den av Svenskt Näringsliv tillsatta Gymnasiekommissionen kom nyligen med sin rapport. Det är en intressant läsning som tar upp vikten av individualisering av studierna och understryker vikten av att näringslivet är involverat i gymnasieskolans yrkesutbildningar. Jag tror att de är något viktigt på spåret. I samband med konferensen Bättre skola i Skövde för några veckor […]

Detta är ett utmärkt exempel på hur en friskolehuvudman kan hitta en snabb lösning genom ett samarbete med näringslivet. Det visar också att om friskolorna skulle försvinna så drabbar det också kompetensförsörjningen för näringslivet i stort.