Ämne: vinstsyftande

Reeplaus verklighetsbild

Av Ulla Hamilton, 25 Nov 2016
ideella · skolinspektionen · vinstsyftande

Jag har i olika sammanhang påpekat att det är en skev bild som ges av friskolebranschen i Ilmar Reepalus utredning ”Ordning och reda i välfärden”. Ett exempel är det diagram som finns på s 270 i utredningen, se det vänstra nedan. I en utredning som har beställts i syfte att visa att vinstdrivande verksamhet inte fokuserar […]