Ämne: vinstmöjligheter

Regeringen försöker sitta på två stolar

Av Ulla Hamilton, 23 Sep 2016
välfärdsföretag · vinstmöjligheter

Läser med intresse Johan Schück i dagens DN. Han avslöjar med önskvärd tydlighet att regeringens politik inte hänger ihop när det gäller välfärdsområdet. Alla som är något så när insatta i den svenska välfärdsdebatten vet att välfärdssektorn står inför stora utmaningar pga den demografiska utvecklingen, allt fler unga och allt fler äldre, och därtill flyktingströmmarna. […]