Ämne: teach for sweden

Skolan behöver fler lärare nu!

Av Ulla Hamilton, 05 Maj 2017
distansundervisning · fjärrundervisning · KPU · Kunskapsskolan · lärarbrist · teach for sweden

Läser ett pressmeddelande från Kunskapsskolan. Det har ett utmärkt innehåll. Kunskapsskolan inleder ett samarbete med Teach for Sweden. Analyser visar att lärarbristen riskerar att uppgå till ca 60.000 till 2020. Fler platser på lärarutbildningen löser inte detta kortsiktiga problem eftersom det i genomsnitt tar ca 9 år att bli färdig lärare, dessutom hoppar ca  40% av […]

Lärarbristen kräver snabba kreativa lösningar

Av Ulla Hamilton, 24 Aug 2016
lärarbrist · teach for sweden · utländsk lärarutbildning · Validering

Dagens blogginlägg blir min artikel i Dagens Samhälle idag. Det krävs här och nu ideer för att komma till rätta med lärarbristen. Flera platser på lärarutbildningen löser inte problemet nu. Lärarbristen kräver snabba kreativa lösningar   Regeringen, kommunerna och facken, alla pratar lärarbrist. Men allt för lite handlar om här och nu och allt för mycket […]