Ämne: stockholm stad

Vådan av att vänta – låt staten ta ansvar för förskoleinspektionen

Av Ulla Hamilton, 09 Maj 2016
fristående förskolor · kvalitet · skolinspektionen · stockholm stad

Staten borde ta över inspektionen av förskolor Den svenska förskolans kvalitet förs ofta fram som ett internationellt föredöme. Kontrasten blir därför skarp när Skolinspektionen nyligen kritiserade 2 av 3 kommuner för deras tillsyn av förskolor. Bristande tillsyn är ett kvalitetsproblem och blir ett kvantitetsproblem. Bristande kunskap och godtycke i kommunernas tillsyn stoppar starter av nya […]