Ämne: socioekonomiska bakgrundsfaktorer

Forskare: skoleffekten har liten relevans som förklaring av resultatskillnader mellan skolor

Av Ulla Hamilton, 10 Apr 2019
Eso · likvärdighet · Skolkvalitet · socioekonomiska bakgrundsfaktorer

Varning för långt – men ytterst relevant – blogginlägg. För ca 2 månader sedan arrangerade ESO ett mycket intressant seminarium om en antologi rubricerad Lika för alla? En ESO-antologi om skolans likvärdighet. Jag har bloggat om Robert Erikson bidrag i denna och nu vill jag återge slutsatserna från ett annat bidrag i antologin. Det är […]

Forskningen är tydligt – höga förväntningar oavsett elevens bakgrund är avgörande för resultatet

Av Ulla Hamilton, 28 Feb 2019
Höga förväntningar · ledarskap · maria jarl · Skolverket · socioekonomiska bakgrundsfaktorer

För ca 15 år sedan jobbade jag med skolfrågor på Svenskt Näringsliv. Då fanns det en forskare med namnet Lennart Grosin som forskade om vad som kännetecknar framgångsrika skolor. Han var inte ensam, även om han var rätt ensam i Sverige på detta område. Det har länge funnits internationell forskning inom detta område. Hans egen […]