Ämne: skolval

Intressant om skolvalet

Av Ulla Hamilton, 27 Aug 2018
IFAU · närhetsprincipen · Pisa · skolsegregation · skolval · Tankesmedjan Tiden

Tankesmedjan Tiden presenterade idag en rapport om skolvalet. Rapporten är skriven av forskarna/nationalekonomerna Dany Kessel och Elisabet Olme. Jag deltog i ett panelsamtal som följde på presentationen, tillsammans med Erik Nilsson statssekreterare hos Anna Ekström, Åsa Fahlén ordförande LR och Tankesmedjan Tidens chef Daniel Färm. Det är välkommet att det kommer en rapport som tar […]

61.000 medarbetare och över 340.000 barn och elever brickor i cynisk s-politik

Av Ulla Hamilton, 03 Sep 2017
Reepalu · skolval · vinsttak

Företrädare för miljöpartiet har länge talat om vikten av mångfald och valfrihet. Nu är de med och tar död på en hel bransch och bidrar till att avskaffa skolvalet.

Kvalitet i alla skolor är viktigast för allmänheten – vinstfrågan är ej prioriterad

Av Ulla Hamilton, 15 Mar 2017
ipsos · kvalitet · skolval · vinstförbud

IPSOS: ”Politiker som talar om vinstutdelningar varje gång skolan ska diskuteras löper, åtminstone bland bredare väljargrupper i mitten, risken att uppfattas göra bisak till huvudsak när det gäller skolans förutsättningar. ”

Fakta besvärar knappast Katalys i skoldebatten

Av Ulla Hamilton, 03 Feb 2017
boendesegregation · segregation · skolinspektionen · skolval

Forskarna ser ”inga tecken på att elever från hushåll med låga inkomster, med lågutbildade föräldrar, eller med utrikes födda föräldrar, har förlorat på reformerna” och ”finner därmed inte något stöd för att ett slopande av skolvalssystemet skulle vara ett sätt att förbättra studieresultaten för någon grupp av elever”.

Det unika svenska skolsystemet

Av Ulla Hamilton, 06 Okt 2016
boendesegregation · OECD · privata skolor · segregation · skolval

Klicka för att prenumerera på Friskolebloggen Friskolornas motståndare älskar att tala om Chile, och underförstått som att Sverige och Chile har liknande skolsystem. Inget kunde vara mer fel. Där kan skolorna välja elever, där har skolorna avgifter och där finns helt privata skolor för att bara nämna några skillnader. Det svenska skolsystemet är helt unikt. Det ger […]

Vem avgör vad som är den svenska modellen?

Av Ulla Hamilton, 14 Jun 2016
etablering · skolpeng · skolval

Privata skolor, eller fristående skolor som vi kallar dem här i landet, finns runt om i världen. Det har också funnits i Sverige i form av bl a internatskolor, under många år. Privata skolor som har varit – och är i många andra länder – förbehållet de som har råd att betala den avgift som […]

Forskning fäller fördomar

Av Ulla Hamilton, 09 Jun 2016
AB · etablering · skolval

Idag presenterades en intressant ESO-rapport. Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi är en kommitte’ under Finansdepartementet. ESO-rapporten är en analys av var friskolor etablerar sig. I den allmänna debatten hävdas det ofta från friskolemotståndare att friskolor som är AB (vilket ca 70% är) inte är intresserade av att etablera sig i invandrartäta områden. Det är enligt motståndarna […]

SNS policyideer för svensk skola sågas av IFAU

Av Ulla Hamilton, 21 Mar 2016
friskolereform · IFAU · likvärdighet · skolval · SNS

SNS har idag och imorgon en stor konferens på temat ”Utmaningar för en skola i världsklass”. Till denna konferens har  Jonas Vlachos, Jan-Eric Gustafsson och Sverker Sörling skrivit en rapport med rubriken ”Policyideer för svensk skola” Delar av denna presenterades idag, resten kommer imorgon. Budskapet i rapporten känns igen från de senaste 10 årens debatt om […]

Är elevsammansättning det absolut viktigaste frågan för skolan idag?

Av Ulla Hamilton, 22 Feb 2016
boendesegregation · kontrollerat skolval · skolval

Det är just nu många bud om hur Sveriges skolor ska bli mindre segregerade, det vill säga hur elevsammansättningen ska bli mer blandad när det gäller elevernas bakgrund. Frågan om kvalitet i skolan verkar dessvärre inte stå lika högt på agendan i den allmänna debatten. I dagens SvD berättas om ett nytt förslag från Stockholms stad. […]

Välkommet förslag: Friskolor med kö får ta emot nyanlända

Av Ulla Hamilton, 22 Jan 2016
asylsökande elever · nyanlända · skolval

Idag presenterade regeringen Ebba Östlins snabbutredning om utbildning för nyanlända. Friskolornas riksförbund har som bekant vid flera tillfällen (Aftonbladet 7/10, SR Ekot 5/11) lyft frågan om att många friskolor är så populära att de har kö, det gör att de, pga lagstiftningen, inte möjlighet att ta emot asylsökande elever. Därför välkomnar jag förslaget om införandet av en frivillig kvot om […]

Sida 1 av 3123