Ämne: skolpeng

Vem äger frågan om långsiktigt hållbar ekonomi för friskolor?

Av Ulla Hamilton, 08 Apr 2015
långsiktigt hållp · lika behandling · skolpeng

Hur ska en skola som Friskolan Lust & Lära kunna ha en långsiktighet i sin ekonomi när Bollnäs kommun kan ändra sin modell för beräkning av skolpeng praktiskt taget över en natt?

Sida 3 av 3123