Ämne: skolpeng

Dold moms – en fråga som knappast engagerar massorna – men är superviktig

Av Ulla Hamilton, 26 Apr 2016
dold moms · konkurrensneutralitet · schablon · skolpeng

Vi lägger just nu sista handen vid vårt remissvar på ”Översyn av ersättning till kommuner och landsting för sk dold mervärdesskatt”. Rubriken kan ge intryck att det är en väldigt byråkratisk fråga men inget kunde vara mer fel. Detta är en fråga som handlar om mycket pengar för staten, och för välfärdsföretagen. Den statliga ersättningen […]

Uppsala gör som många kommuner: man ser skolbarnen som ”sina” barn.

Av Ulla Hamilton, 09 Mar 2016
ägarprövningsutredningen · skolpeng

Idag gör jag det enkelt för mig och lägger in den debattartikel som UNT publicerar idag. Ett oerhört viktigt ämne för många – för att inte säga alla friskolor och dess elever. / I dag går över 315 000 elever i friskola. Det är fler än någonsin tidigare. Friskolor utgör en omistlig del av det svenska […]

Risk för felaktig skolpeng i Stockholm

Av Ulla Hamilton, 22 Feb 2016
skolpeng

Stockholms kommunfullmäktige har beslutat inrätta en kompetensfond för medarbetares kompetensutveckling. Fonden uppgår till 200 Mkr. Av beslutet framgår att tanken är att bl a medarbetare i stadens skolor ska få ta del av dessa medel. Dessvärre verkar stadens majoritet inte medveten om att det finns lagstiftning på skolområdet som påverkar ett beslut som detta. Skolpengens […]

Skolvalet gör att Sverige sticker ut -något att vara stolt över

Av Ulla Hamilton, 05 Dec 2015
aktivt skolval · skolpeng · skolval

Det hävdas ofta i den skolpolitiska debatten att ”Sverige sticker ut” med vår friskolereform. Jag tycker det är intressant att det är negativt att ”sticka ut” ( för det är det som menas underförstått) på skolområdet men om vi talar om miljöområdet, välfärdsområdet i stort -då är det positivt -fast då kallas det för att […]

Ska elevpengen gå till undervisning eller till administration?

Av Ulla Hamilton, 07 Okt 2015
offentlighetsprincipen · skolinspektionen · skolpeng

Idag överlämnades utredningen ”Ökad insyn i fristående skolor” till utbildningsminister Fridolin. Utredningen föreslår ­att offentlighetsprincipen ska införas hos samtliga huvud­­män för fristående skolor. All verksamhet ska omfattas. Anställda och uppdrags­tagare i de fristående skolorna ska omfattas av meddelarskyddet. De nya kraven för huvudmännen för de fristående skolorna innebär att de ska vara skyldiga att registrera sina allmänna handlingar. De […]

Sluta trixa med skolpengen kommuner

Av Ulla Hamilton, 28 Sep 2015
lika behandling · skolpeng

Det talas mycket om friskolornas ekonomi i dessa dagar. Det är få som känner till hur regelverket ser ut för friskolor. En friskola får INTE ta ut avgifter, typ terminsavgifter eller liknade, utan är beroende av en inkomst – SKOLPENGEN. Denna skolpeng ska enligt lag fastställas av kommunen, baserad på kommunens kostnader för skolan och den ska vara lika för […]

En inblick i en friskolas vardag

Av Ulla Hamilton, 14 Sep 2015
boendesegregation · elevpeng · skolpeng

För några veckor sedan öppnades dörrarna för en ny friskola i Stockholm, Pops Academy. 120 förväntansfulla grundskoleelever från 14 olika kommuner började i skolan som har åk 4 och uppåt. Det svenska friskolesystemet har inneburit viktiga förändringar, inte minst för många som inte har haft möjlighet att komma bort från de effekter som kombinationen närhetsprincipen […]

Vem vågar starta friskola idag?

Av Ulla Hamilton, 11 Aug 2015
kommunalt vetoi · skolpeng · vinst

Media noterar nu att antalet ansökningar för att starta friskola har sjunkit under senare tid. Varför frågar de sig? Jag skulle snarar säga att det är anmärkningsvärt, men givetvis toppenbra, att någon satsar tid och resurser på att starta friskola utifrån rådande läge. Inte för att det inte finns ett behov, det gör det definitivt. Antalet […]

Alla huvudmän ska ha insikt, kunskap och kompetens

Av Ulla Hamilton, 02 Jun 2015
ägarprövningsutredningen · Lika villkor · skolpeng

Idag har vi lämnat Friskolornas svar på Ägarprövningsutredningen. Vi framhåller att det ska vara likabehandling oavsett om det är en enskild eller kommunal huvudman. Skollagen fastslår att det ska vara på det sättet.  Skolinspektionen har påpekat att det finns brister när det gäller det kommunala huvudmannaskapets förmåga att styra mot nationella mål. Samtidig har friskolorna i flera fall klarat […]

Välkommet Alliansinitiativ – nu återstår verkstad

Av Ulla Hamilton, 21 Maj 2015
skolpeng · skolpengsnivå

Dagens initiativ från Alliansen i riksdagens finansutskott är välkommet. Den oro och skada som tillsättandet av Reepaluutredningen har skapat i viktiga branscher som vård, skola och omsorg är djupt olyckligt och påverkar i sin tur utvecklingen inom dessa välfärdsbranscher. Alliansens initiativ syftar till att vrida perspektiven i frågan mot det som är viktigt kvalitet och […]

Sida 2 av 3123