Ämne: skolpeng

Valfriheten ger lärarna makt

Av Ulla Hamilton, 15 Jun 2017
friskolereformen · skolpeng · valfrihet

Jag skriver idag på Skolvärldens webb- sida och påminner om att valfrihetsreformen rör inte bara elever och föräldrar. Också lärare har fått en kraftigt ökad valfrihet – och makt. För 25 år sedan röstade riksdagen för ökad valfrihet i skolan. Den helt offentligt drivna och finansierade skolan, som existerade parallellt med ett fåtal helt privata alternativ, […]

Var stolt över det unika svenska friskolesystemet

Av Ulla Hamilton, 25 Feb 2017
OECD · skolpeng

Argumentationen från friskolemotståndarna är intressant. Det går ut på att ” Inget annat land har tagit efter den svenska modellen. Vi är unika” Jaha. Och sedan när är det ett argument i svensk politik att vi inte får vara unika, eller först? Det gäller uppenbarligen inte när det gäller föräldraledighet, feministiskt utrikespolitik, miljöpolitik osv. Så […]

Gotland tvingas kompensera friskolor med miljoner

Av Ulla Hamilton, 08 Feb 2017
lika behandling · Region Gotland · skolpeng

Gotland tvingas kompensera friskolor med miljoner – det är rubriken på en artikel i Gotlands Allehanda. Vad är det nu som har hänt undrar vän av ordning?  När man läser artikel så visar det sig att region Gotland har kompenserat sina egna skolor som gått med underskott – genom att täcka deras underskott. Denna kompensation har […]

Lägre kostnader/elev i kommuner med friskolor

Av Ulla Hamilton, 07 Feb 2017
etablering · IFAU · kommunal kostnad · Reepalu · skolpeng · utanförskapsområden

Det hävdas ofta i debatten att friskolor är en kostnad för kommuner. Det är, precis som mycket annat som hävdas i friskoledebatten, inte korrekt. Skolverket har konstaterat att skolpengen till friskolor är lägre än till kommunala skolor. Detta trots att lika behandling ska gälla. Är det någon som hört att LO/LR/Lärarförbundet pratar om det i […]

Kommuner har ännu inte informerat friskolor om hur stor årets skolpeng är.

Av Ulla Hamilton, 01 Feb 2017
Damberg · skolpeng

Idag är det 1 februari. För många kommuner är det ett bra tag sedan de fattade beslut om budgeten för 2017. Trots detta så är det många friskolor som ännu inte har fått besked om hur stor skolpengen kommer att vara under 2017. Detta är ju minst sagt skrämmande dåligt. Hur kan kommuner bete sig så […]

Är det någon som har hört civilministern anklaga kommunerna för stöld?

Av Ulla Hamilton, 09 Nov 2016
civilministern · Eso · skolpeng · stöld

Vinst i välfärdsföretag är stöld säger vårt lands civilminister, därtill utbildad jurist. Hur kan det vara ”stöld” när en vårdleverantör, som upphandlats av politiker, som gett ett anbud till politiker som accepterats av politiker kan leverera en tjänst och samtidigt gå med överskott (och då menar jag det gängse sättet att beräkna överskott på – inte […]

Vem avgör vad som är den svenska modellen?

Av Ulla Hamilton, 14 Jun 2016
etablering · skolpeng · skolval

Privata skolor, eller fristående skolor som vi kallar dem här i landet, finns runt om i världen. Det har också funnits i Sverige i form av bl a internatskolor, under många år. Privata skolor som har varit – och är i många andra länder – förbehållet de som har råd att betala den avgift som […]

Dold moms – en fråga som knappast engagerar massorna – men är superviktig

Av Ulla Hamilton, 26 Apr 2016
dold moms · konkurrensneutralitet · schablon · skolpeng

Vi lägger just nu sista handen vid vårt remissvar på ”Översyn av ersättning till kommuner och landsting för sk dold mervärdesskatt”. Rubriken kan ge intryck att det är en väldigt byråkratisk fråga men inget kunde vara mer fel. Detta är en fråga som handlar om mycket pengar för staten, och för välfärdsföretagen. Den statliga ersättningen […]

Uppsala gör som många kommuner: man ser skolbarnen som ”sina” barn.

Av Ulla Hamilton, 09 Mar 2016
ägarprövningsutredningen · skolpeng

Idag gör jag det enkelt för mig och lägger in den debattartikel som UNT publicerar idag. Ett oerhört viktigt ämne för många – för att inte säga alla friskolor och dess elever. / I dag går över 315 000 elever i friskola. Det är fler än någonsin tidigare. Friskolor utgör en omistlig del av det svenska […]

Risk för felaktig skolpeng i Stockholm

Av Ulla Hamilton, 22 Feb 2016
skolpeng

Stockholms kommunfullmäktige har beslutat inrätta en kompetensfond för medarbetares kompetensutveckling. Fonden uppgår till 200 Mkr. Av beslutet framgår att tanken är att bl a medarbetare i stadens skolor ska få ta del av dessa medel. Dessvärre verkar stadens majoritet inte medveten om att det finns lagstiftning på skolområdet som påverkar ett beslut som detta. Skolpengens […]

Sida 1 av 212