Ämne: skolkommissionen

Skolkommissionens delbetänkande

Av Ulla Hamilton, 17 Maj 2016
aktivt skolval · boendesegregation · OECD · skolkommissionen

Skolkommissionen presenterade sitt delbetänkande under måndagen. Vi välkomnar att Skolkommissionen dels slår fast att friskolor kommit för att stanna, dels anser att ett obligatoriskt skolval bör införas. Friskolornas riksförbund har drivit frågan om att alla ska välja skola sedan OECD kom med sin rapport för drygt ett år sedan. OECD konstaterar i den bl a […]

Tack för klargörandet Skolverket

Av Ulla Hamilton, 20 Jan 2016
likvärdighet · skolkommissionen · Skolverket

I morse vaknade jag till nyheten att Svenskt Näringsliv presenterat ett rapport som visar att likvärdigheten i den  svenska skolan har inte försämrats de senaste åren. Detta står i bjärt kontrast till det som Skolverket har framfört i debatten under senare år. Skolverket larmade 2012 i debattartiklar och på presskonferenser om en försämring av likvärdigheten […]

Skolkommissionen och bristen på empiri om kamrateffekten

Av Ulla Hamilton, 25 Okt 2015
Kamrateffekt · skolkommissionen · skolval

Har läst Gabriel H Sahlgrens intressanta rapport ”Ett skolpolitiskt villospår”. Sahlgren går igenom forskningsläget när det gäller de sk kamrateffekterna och konstaterar dels att den svenska forskningen på området är för knapp för att bygga utbildningspolitik på, dels att den internationella forskningen inte heller ger stöd för effekten. Sahlgren konstaterar att det bland den internationella […]

Alliansens företrädare har stöd i skolforskningen när de kritiserar Skolkommissionen för fel fokus

Av Ulla Hamilton, 02 Okt 2015
fria skolvalet · IFAU · skolforskning · skolkommissionen · skolval · Skolverket

I veckan skrev företrädare för Alliansen en debattartikel i Aftonbladet där de ifrågasatte poängen med den av regeringen tillsatta Skolkommissionen om den bara ska ägna sig åt inskränka det fria skolvalet. De menade att ska den negativa resultatutvecklingen i den svenska skolan vändas så är det ett helt annat fokus som krävs från Skolkommissionens sida. […]

Sida 2 av 212