Ämne: skolinspektionen

Det kompensatoriska uppdraget verkar brista på många håll

Av Ulla Hamilton, 07 Dec 2016
kompensatoriska uppdraget · Pisa · skolinspektionen

PISA-resultaten har väckt stor glädje runt om i skolSverige. Och viss är det skönt att kurvorna nu vekar ha vänt uppåt. Men, som flera har konstaterat, det är för tidigt att ropa hej. Mycket arbete återstår. Det visar också resultatet. Politiker och lärarfack springer nu ut och larmar om att skolan blivit mer ojämlik, att […]

Reeplaus verklighetsbild

Av Ulla Hamilton, 25 Nov 2016
ideella · skolinspektionen · vinstsyftande

Jag har i olika sammanhang påpekat att det är en skev bild som ges av friskolebranschen i Ilmar Reepalus utredning ”Ordning och reda i välfärden”. Ett exempel är det diagram som finns på s 270 i utredningen, se det vänstra nedan. I en utredning som har beställts i syfte att visa att vinstdrivande verksamhet inte fokuserar […]

Reepalus Malmö hotas av miljonvite av Skolinspektionen

Av Ulla Hamilton, 11 Nov 2016
Pisa · Reepalu · skolinspektionen · vite

Friskoleelever presterar bättre än elever i kommunala skolor. Det var budskapet från Gabriel H Sahlgren vid ett seminarium som Svenskt Näringsliv arrangerade idag. Rapporten är en bomb menade seminariets moderator. Onekligen är det ett intressant resultat eftersom den går djupare i sin analys än vad OECD gjort i sin rapport ”Improving schools in Sweden”. Det är även […]

Reepalus oordning och oreda i välfärden – ett utredningshaveri

Av Ulla Hamilton, 08 Nov 2016
övervinster · Reepalu · skolinspektionen · vinsttak

Strax innan lunch idag överlämnade utredare Reepalu sin utredning ”Ordning och reda i välfärden” till minister Shekarabi. Reepalu inledde sin presentation med att säga att nu har vi äntligen bra underlag för att få ordning och reda i välfärden. Och namnet på utredningen är också ”Ordning och reda i välfärden”. Det hade varit trevligt om […]

Brist på systematiskt kvalitetsarbete leder till sämre skolresultat

Av Ulla Hamilton, 06 Sep 2016
skolinspektionen · systematiskt kvalitetsarbete · vinsttak

Svenskt Näringsliv arrangerade idag ett intressant seminarium på temat ”Hur förbättrar vi Sveriges skolor?”. Henrik Jordahl, forskare vid IFL (Institutet för Näringslivsforskning)har skrivit rapporten ”En effektivare skola ger mer kunskap”. Den är mycket intressant och bygger på intervjuer och studier av hur tre kommunala huvudmän och tre friskolehuvudmän jobbar med ett systematiskt kvalitetsarbete. Han konstaterar att […]

Åter igen vitesförelägganden för Stockholm stad – denna gång allvarliga brister i Hammarbyskolan

Av Ulla Hamilton, 26 Aug 2016
skolinspektionen · stockholm · vitesföreläggandet

Igår kom Skolinspektionen med beslut efter tillsyn i Hammarbyskolan. Friskolornas belackare är snabbt uta när det kan finnas något att anmärka på när det gäller friskolor. Här handlar det om landets största skolhuvudman, Stockholm stad, och vi ser nu fram emot Katalys mfl kommentarer med anledning av Skolinspektionens vitesförelägganden. Kritiken är inte nådig: Skolinspektionens har vid […]

Sekretess till förfång för kvalitetsutveckling

Av Ulla Hamilton, 22 Jun 2016
betygsinflation · kvalitetsutveckling · sekretess · skolinspektionen

Det är tur att vi har skolor som vill utveckla skolan. Betygsinflation är ett otyg och det måste vi komma till rätta med. Det är verkligen en björntjänst att sätta ett för högt betyg på en elev.  I den allmänna debatten hävdas det ofta att friskolor är värst på betygsinflation. Det är inte korrekt. Problemet […]

Vådan av att vänta – låt staten ta ansvar för förskoleinspektionen

Av Ulla Hamilton, 09 Maj 2016
fristående förskolor · kvalitet · skolinspektionen · stockholm stad

Staten borde ta över inspektionen av förskolor Den svenska förskolans kvalitet förs ofta fram som ett internationellt föredöme. Kontrasten blir därför skarp när Skolinspektionen nyligen kritiserade 2 av 3 kommuner för deras tillsyn av förskolor. Bristande tillsyn är ett kvalitetsproblem och blir ett kvantitetsproblem. Bristande kunskap och godtycke i kommunernas tillsyn stoppar starter av nya […]

Välkommen ökning av antalet ansökningar om att starta friskola.

Av Ulla Hamilton, 10 Mar 2016
kö · lämplighetsprövning · skolinspektionen

Samtidigt som vänsterdebattörer fortsätter att sprida felaktiga bilder av friskolor så är det allt fler föräldrar/elever som söker sig till friskolor. Det är ett intressant fenomen tycker jag. Internationella Engelska Skolan har ca 100.000 som står i kö till deras skolor idag. Det motsvarar 400 skolor med 250 elever…. Och det är bara en av […]

När kommer ledaren i Expressen som om de allvarliga bristerna i Nynäshamns skolor?

Av Ulla Hamilton, 08 Dec 2015
skolinspektionen · vite

Igår skrev jag om hur Expressens ledare lyfte fram Skolinspektionens granskning av några friskolor. Idag kom Skolinspektionen med ett beslut som rör Nynäshamns kommun. Skolinspektionen pekar på allvarliga brister i kommunens skolor, det gäller såväl grund-, gymnasieskola som grundsärskola och gymnasiesärskola. Inspektionen kommer att utfärda ett vite om 600.000 kronor om inte kommunen åtgärdar bristerna. […]

Sida 3 av 41234