Ämne: skolinspektionen

Välkommen ökning av antalet ansökningar om att starta friskola.

Av Ulla Hamilton, 10 Mar 2016
kö · lämplighetsprövning · skolinspektionen

Samtidigt som vänsterdebattörer fortsätter att sprida felaktiga bilder av friskolor så är det allt fler föräldrar/elever som söker sig till friskolor. Det är ett intressant fenomen tycker jag. Internationella Engelska Skolan har ca 100.000 som står i kö till deras skolor idag. Det motsvarar 400 skolor med 250 elever…. Och det är bara en av […]

När kommer ledaren i Expressen som om de allvarliga bristerna i Nynäshamns skolor?

Av Ulla Hamilton, 08 Dec 2015
skolinspektionen · vite

Igår skrev jag om hur Expressens ledare lyfte fram Skolinspektionens granskning av några friskolor. Idag kom Skolinspektionen med ett beslut som rör Nynäshamns kommun. Skolinspektionen pekar på allvarliga brister i kommunens skolor, det gäller såväl grund-, gymnasieskola som grundsärskola och gymnasiesärskola. Inspektionen kommer att utfärda ett vite om 600.000 kronor om inte kommunen åtgärdar bristerna. […]

Kasta inte ut barnet med badvattnet

Av Ulla Hamilton, 07 Dec 2015
skolinspektionen

Expressen hade en ledare i helgen med rubriken ”Buskapitalisterna måste ut ur skolan”.  Artikeln tar upp Skolinspektionens kritik mot två friskolor och det faktum att Skolinspektionen kräver åtgärder, annars vite. Skolinspektionen har ett viktigt uppdrag i att inspektera skolhuvudmännens verksamheter, kommunala såväl som fristående. Inspektionen granskar alla fristående skolor under en treårsperiod, däremot inte alla kommunala […]

Medarbetare i friskolor mer stolta över sin arbetsplats

Av Ulla Hamilton, 10 Nov 2015
arbetsmiljö · skolinspektionen

Vi har bett Sveriges Företagshälsor att bryta ut statistiken som rör anställda inom förskolor och skolor ur Jobbhälsobarometern, landets största årliga undersökning om arbetsmiljö, hälsa, arbetsförhållanden mm. Det är ett intressant resultat som utkristalliserar sig, något som tex Skolvärlden har uppmärksammat. Medarbetare i friskolor är mer stolta över att berätta om sin arbetsplats än kommunalt anställda […]

Ska elevpengen gå till undervisning eller till administration?

Av Ulla Hamilton, 07 Okt 2015
offentlighetsprincipen · skolinspektionen · skolpeng

Idag överlämnades utredningen ”Ökad insyn i fristående skolor” till utbildningsminister Fridolin. Utredningen föreslår ­att offentlighetsprincipen ska införas hos samtliga huvud­­män för fristående skolor. All verksamhet ska omfattas. Anställda och uppdrags­tagare i de fristående skolorna ska omfattas av meddelarskyddet. De nya kraven för huvudmännen för de fristående skolorna innebär att de ska vara skyldiga att registrera sina allmänna handlingar. De […]

Friskolor och framtiden

Av Ulla Hamilton, 17 Aug 2015
kö · skolinspektionen

Idag kan vi läsa i SvD om att antalet ansökningar till Skolinspektionen om att starta nya friskolor och utöka befintliga minskar påtagligt. Jag kommenterar detta i artikeln. Som jag skrev på denna blogg förra veckan, så är det inte konstigt med tanke på allt som är under utredning. Områden som är helt avgörande för förutsättningar […]

Hur kommunicerar Skolinspektionen egentligen?

Av Ulla Hamilton, 05 Feb 2015
skolinspektionen

Jag studsar när jag läser Skolinspektionen inledning. Hur kan de hävda 5 av 6? Varför kommunicerar de inte att friskolorna klarar sig bra medan kommunerna är usla?

Sida 3 av 3123