Ämne: SKL Öppna jämförelser

Ta lärdom av den sk Nyköpingsmodellen

Av Ulla Hamilton, 13 Dec 2017
nyköpingsmodellen · SKL Öppna jämförelser

Den sk Nyköpingsmodellen har varit väldigt omhuldad i skoldebatten från vissa grupper under senare år. Vad innebär då den? 2014 slogs fyra högstadieskolor i kommunen ihop till en skola. Syftet var blandade klasser och att likvärdigheten och integrationen skulle öka. Ett gott syfte kan man tycka. Flera kommuner runt om i landet har följt efter och […]