Ämne: särskilt stöd

Anpassad undervisning behåller motivationen

Av Ulla Hamilton, 16 Jan 2019
särskilt stöd

Viktor Rydbergs Gymnasium (VRG) Odenplan bryter mönstret och är en skola där högpresterande elever får anpassade utmaningar för att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Det framgår av en granskning av Skolinspektionen. Skolchef Kristy Lundström menar att individuella anpassningar är viktigt för att behålla elevernas motivation.

Enklare få ersättning för elever i behov av omfattande stöd

Av Ulla Hamilton, 26 Jan 2016
elevpeng · Lika villkor · särskilt stöd

Regeringen förtydligar i en lagrådsremiss att tilläggsbelopp för elever med omfattande stödbehov ska vara individuellt bestämt utifrån barnets eller elevens behov. Förslaget som nu finns har flera referenser till Friskolornas riksförbunds beskrivning av problematiken. De senaste åren har det varit närmast omöjligt för friskolor att få tilläggsbelopp. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2016.