Ämne: Rosengårdsskolan

Samhällsingenjörerna ger aldrig upp!

Av Ulla Hamilton, 16 Aug 2017
ledarskap i skolan · Rosengårdsskolan · segregation · sociala ingenjörer

I måndagens SvD fanns det en debattartikel som jag ansåg viktig att svara på. Den uppmanade kommuner till att medvetet blanda elever i klasserna. I praktiken en uppmaning att negligera elevens skolval. Det är intressant att det alltjämt finns många som anser att skolans ska prioritera ”rätt blandning av eleverna” framför kunskapsuppdraget. Det bästa sättet att […]

Det är inte mer pengar som behövs i utanförskapsområdena – det är bra skolor.

Av Ulla Hamilton, 19 Jun 2017
maria jarl · Rosengårdsskolan · Stefan Löfven · systematiskt kvalitetsarbete

Är det inte dags att det politiska samtalet skiftar fokus till att i större grad handla om skolornas förutsättningar? Till att handla om lärarnas och rektorernas kompetens och förutsättningar att ta ansvar för alla elever på alla skolor.