Ämne: Pisa

Intressant om skolvalet

Av Ulla Hamilton, 27 Aug 2018
IFAU · närhetsprincipen · Pisa · skolsegregation · skolval · Tankesmedjan Tiden

Tankesmedjan Tiden presenterade idag en rapport om skolvalet. Rapporten är skriven av forskarna/nationalekonomerna Dany Kessel och Elisabet Olme. Jag deltog i ett panelsamtal som följde på presentationen, tillsammans med Erik Nilsson statssekreterare hos Anna Ekström, Åsa Fahlén ordförande LR och Tankesmedjan Tidens chef Daniel Färm. Det är välkommet att det kommer en rapport som tar […]

Skiljer sig ledarskap i skolan från ledarskap på andra arbetsplatser?

Av Ulla Hamilton, 06 Dec 2017
ledarskap · Pisa

Alla vet att ledarskapet är viktigt på en arbetsplats. Inte minst i dessa tider – med #meeto upprop mm – tydliggörs hur oerhört viktigt ledarskapet är på en arbetsplats. Detta gäller oavsett bransch, oavsett arbetsplats. Hela #meeto debatten illustrera skrämmande tydligt att det på väldigt många håll i Sverige finns ett svagt ledarskap. Jag hör […]

Avskaffat fritt skolval löser inte skolans problem

Av Ulla Hamilton, 23 Jan 2017
fria skolvalet · inomskolvariationen · kompensatoriska uppdraget · mellanskolvariationen · Pisa

”Nyttan av att vissa föräldrar och elever vill välja skola åt sina barn väger inte upp för de katastrofala konsekvenser som det fria skolvalet medför. Det fria skolvalet måste ändras.” Så avslutar tre (s)-riksdagsledamöter en replik till mig i Borås tidning. Det är ett tydligt besked från (s). Så tydliga har de inte varit tidigare […]

Varför kan inte skoldebatten handla om de egentliga problemen?

Av Ulla Hamilton, 08 Dec 2016
mellanskolvariation · Pisa · skolsegregation

Den svenska debatten efter PISA är intressant så jag återkommer till den igen. Den har fokuserat på att ojämlikheten har ökat i den svenska skolan. Hur ser det då ut? Skolsegregation: Sverige, liksom övriga nordiska länder har en låg skolsegregation , dvs låg spridning mellan skolor vad gäller den socioekonomiska sammansättningen.  Skolsegregationen i Sverige enligt PISA […]

Det kompensatoriska uppdraget verkar brista på många håll

Av Ulla Hamilton, 07 Dec 2016
kompensatoriska uppdraget · Pisa · skolinspektionen

PISA-resultaten har väckt stor glädje runt om i skolSverige. Och viss är det skönt att kurvorna nu vekar ha vänt uppåt. Men, som flera har konstaterat, det är för tidigt att ropa hej. Mycket arbete återstår. Det visar också resultatet. Politiker och lärarfack springer nu ut och larmar om att skolan blivit mer ojämlik, att […]

Reepalus Malmö hotas av miljonvite av Skolinspektionen

Av Ulla Hamilton, 11 Nov 2016
Pisa · Reepalu · skolinspektionen · vite

Friskoleelever presterar bättre än elever i kommunala skolor. Det var budskapet från Gabriel H Sahlgren vid ett seminarium som Svenskt Näringsliv arrangerade idag. Rapporten är en bomb menade seminariets moderator. Onekligen är det ett intressant resultat eftersom den går djupare i sin analys än vad OECD gjort i sin rapport ”Improving schools in Sweden”. Det är även […]

Inte förvånande att allmänheten påverkas av debatten – men hur är det med faktakunskapen?

Av Ulla Hamilton, 04 Nov 2016
IFAU · ipsos · Pisa · Salsa · Skolverket · vinst

DN presenterar idag en Ipsos-undersökning där 46 procent svarar ”påverkar mer negativt”  frågan ”på det hela taget skulle du säga att privata företag påverkar mer positivt eller påverkar mer negativt inom skolan” medan 25 procent svarar påverkar mer positivt. Detta resultat är beklämmande, men inte så konstigt med tanke på den massiva negativa debatt som varit […]

Viktigt skilja mellan tyckande och fakta

Av Ulla Hamilton, 25 Okt 2016
Pisa · Sahlgren · sanandaji

Den intressanta debattartikel som Gabriel Sahlgren och Nima Sanandaji hade nyligen i GP, där de visade att friskolornas Pisaresultat 2012 var betydligt bättre än de kommunala skolornas, föranledde replik från Daniel Suhonen mfl. Det är intressant att repliken på en artikel som baseras på en vetenskaplig analys av Pisa-resultatet inte innehåller några faktabaserade invändningar utan […]

Friskolorna dämpar resultatfallet i Pisa enl ny rapport

Av Ulla Hamilton, 17 Okt 2016
Pisa · Reepalu · Resultatfall

I dagens GP kan  man läsa en mycket intressant artikel om en rapport som Gabriel H Sahlgren och Nima Sanadaij har skrivit. De har jämfört Pisa-resultaten i kommunala skolor och fristående skolor 2003 med 2012. De tar hänsyn till elevernas bakgrund. Resultaten i Pisa 2003 visar inte på någon skillnad mellan kommunala och fristående skolor. Det gör däremot […]