Ämne: övervinst

Stämmer det att ”övervinsterna” är 4,7 Miljarder kronor?

Av Ulla Hamilton, 24 Jan 2018
lagrådsremiss · övervinst

Jag noterar att påståendet att ”övervinsterna är 4,7 miljarder kronor” förekommer allt oftare i debatten. Jag bestämde mig för att undersöka vad den kommer ifrån. På s 90 i regeringens lagrådsremiss finns det en tabell som visar på ”Totalt rörelseresultat utan vinstbegränsning 2011-2015, miljarder kronor”. De områden som redovisas där är Skollagreglerad verksamhet, Öppna sociala […]

Advokatsamfundet sågar Reepalus förslag

Av Ulla Hamilton, 22 Feb 2017
Advokatsamfundet · operativt kapital · övervinst · Reepalu

Efter att ha sett Aktuellt med statsrådet Shekarabi ikväll, där han hävdar att det finns stora problem i skolan och att pengar inte används till verksamheten, vill jag dela med mig av delar av Advokatsamfundets remissvar. De skriver bl a: ”Av skäl som utvecklas närmare nedan är Advokatsamfundet av uppfattningen att en vinstbegränsning inom välfärdstjänster […]

Det är inte Landströms namn som är nedkletat – det är Reepalus

Av Ulla Hamilton, 20 Okt 2016
Landström · övervinst · Reepalu · Välfärdsutredningen

Att vara statlig utredare innebär att man har ett särskilt ansvar för att göra en allsidig bedömning och för att arbetet baseras på fakta. Det måste finnas en tilltro till att utredaren fullgör sitt uppdrag utan förutfattade meningar. I vart fall har det varit så, tillit har varit viktigt. Men denna inställning saknas i en av […]

Såg igår att finansministern var upprörd över att Stockholms läns landsting har gjort en dålig upphandling och betalar 6000 kronor för strumpor. Det är mina skattepengar sa hon. Jag kan förstå att människor blir upprörda över detta. Men jag kan inte förstå att finansministern lägger sin tid på detta. Om hon nu värnar om skattebetalarnas […]