Ämne: operativt kapital

Regeringen vill tvinga friskolor att investera i lokaler

Av Ulla Hamilton, 25 Jan 2018
operativt kapital

Jag skrev igår om det av regeringen påhittade beloppet 4,7 Mdr, som av regeringen definieras som ”övervinster” eftersom det översiger det som regeringen anser vara ”rätt” vinstnivå, 550.000 Mkr. Jag vill fortsätta att dela med mig av vad som står i lagrådsremissen.  Regeringen skriver på s 100. ”Hur påverkas rörelsemarginalerna om företagen ökar sitt operativa […]

Advokatsamfundet sågar Reepalus förslag

Av Ulla Hamilton, 22 Feb 2017
Advokatsamfundet · operativt kapital · övervinst · Reepalu

Efter att ha sett Aktuellt med statsrådet Shekarabi ikväll, där han hävdar att det finns stora problem i skolan och att pengar inte används till verksamheten, vill jag dela med mig av delar av Advokatsamfundets remissvar. De skriver bl a: ”Av skäl som utvecklas närmare nedan är Advokatsamfundet av uppfattningen att en vinstbegränsning inom välfärdstjänster […]

En sak är säker – alla friskolor drabbas av Reepalus förslag – oavsett verksamhetsform

Av Ulla Hamilton, 31 Jan 2017
operativt kapital · Reepalu · vinsttak

Det är intressant att det alltjämt är många som tror att Reepalus förslag om ”vinsttak” bara påverkar verksamheter som har vinstsyfte. Inget kan vara mer fel. Reepalus förslag innebär ett nytt system för tillstånd för att driva friskolor inom förskola, grund- och gymnasieskola (särskolor också inom grund- och gymnasienivån). Det handlar om ett tillstånd som […]