Ämne: offentlighetsprincipen

Friskolorna är eniga – vill inte ha den byråkrati mm som offentlighetsprincipen innebär

Av Ulla Hamilton, 13 Jun 2019
ideburna · NSD · offentlighetsprincipen

Noterar i dagens mediasammanställning att flera tidningar har tagit upp frågan om offentlighetsprincipen och om välfärdsföretag ska omfattas av densamma. Nils Forsén skriver tex i NSD  ”Men varken Idéburna skolors riksförbund, Lärarfacket eller Lärarnas riksförbund har några invändningar mot förslaget. Det är alltså bara de som företräder vinstdrivande skolföretag som ojar sig.”. Jag kan meddela […]

Proportionalitetsprincipen är grundläggande för en rättsstat – 95% av friskolorna har bara en eller två skolor

Av Ulla Hamilton, 31 Maj 2019
offentlighetsprincipen · skolinspektionen · skolpeng · transparens

Den svenska friskoledebatten är förunderlig. Det spelar ingen roll att friskolorna levererar goda resultat, att lärare trivs bättre i friskolor än i kommunala skolor, att fler barn än någonsin vill gå i friskolor. Belackarna hittar hela tiden invändningar. Naiv som jag är tycker jag att fokus borde ligga på de skolor som de 85% av […]

Därför är det orimligt att friskolor ska omfattas av offentlighetsprincipen – vårt remissyttrande

Av Ulla Hamilton, 02 Maj 2019
Anna Ekström · Lagrådet · Nergelius · offentlighetsprincipen · Proportionalitetsprincipen · skolinspektionen

Varning för lång text. Men detta är en mycket viktig principiell fråga som kräver att man går till grunden med vad som är syftet med lagstiftningen. Till                                                                                  Ert dnr. U2019/00336GV Utbildningsdepartementet 103 33 STOCKHOLM   Friskolornas riksförbunds yttrande över promemorian Offentlighetsprincipen hos börsnoterade skolföretag, dnr U2019/00336GV   Friskolornas riksförbund (nedan kallat förbundet) har getts möjlighet […]

Den politiska beställningen levereras på löpande band

Av Ulla Hamilton, 21 Feb 2018
offentlighetsprincipen · Proportionalitetsprincipen

Den politiska beställningen för att begränsa, stoppa och förhindra friskolor levereras nu på löpande band av regeringen. Beställningen kommer inte från allmänheten utan från vänstern, i regeringen och i riksdagen. Gemensamt för lagförslagen är bristande konsekvensanalyser. Regeringens lagrådsremiss om att friskolor ska omfattas av offentlighetsprincipen kan intuitivt verka rimligt. Men då har man inte tänkt […]

Orimligt förslag om att inför offentlighetsprincipen för friskolor.

Av Ulla Hamilton, 16 Feb 2018
offentlighetsprincipen

Det finns något som kallas proportionalitetsprincipen. Det är en viktig princip för rättsstater. Den innebär att åtgärder inte skall gå utöver det som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet, det är en rättssäkerhetsprincip som innebär att det skall råda balans mellan mål och medel. Igår skickade regeringen ut ett pressmeddelande om att även friskolor ska omfattas av […]

Ja till öppenhet och proportionalitet – nej till ökad administration

Av Ulla Hamilton, 08 Feb 2016
handlingsoffentlighet · konsekvensanalys · offentlighetsprincipen · öppenhet

Friskolornas riksförbund har svarat på utredningen ”Ökad insyn i friskolor”. Vi har inte något emot öppenhet men är kritiska mot utredningens förslag av följande skäl: Informationen är öppen redan idag. Fristående skolors verksamhet och dokument är på många sätt redan i dag öppna genom Skolinspektionens granskningar, kommunernas insynsrätt, Skolverkets regelbundna och omfattande uppgiftsinsamling, de överklagansmöjligheter som […]

Nej till offentlighetsprincip i små friskolor

Av Ulla Hamilton, 04 Feb 2016
offentlighetsprincipen

Idag lägger jag ut den debattartikel som två av styrelseledamöterna i Friskolornas styrelse har skrivit. De, tillsammans med många andra friskoleföreträdare, är mycket oroliga över att förslaget om att friskolor ska omfattas av offentlighetsprincipen ska bli verklighet. Jag återkommer i frågan med Friskolornas riksförbunds remissvar i ärendet. Vi instämmer i deras oro och menar – […]

Ska elevpengen gå till undervisning eller till administration?

Av Ulla Hamilton, 07 Okt 2015
offentlighetsprincipen · skolinspektionen · skolpeng

Idag överlämnades utredningen ”Ökad insyn i fristående skolor” till utbildningsminister Fridolin. Utredningen föreslår ­att offentlighetsprincipen ska införas hos samtliga huvud­­män för fristående skolor. All verksamhet ska omfattas. Anställda och uppdrags­tagare i de fristående skolorna ska omfattas av meddelarskyddet. De nya kraven för huvudmännen för de fristående skolorna innebär att de ska vara skyldiga att registrera sina allmänna handlingar. De […]