Ämne: OECD

Hur opartiskt är OECD?

Av Ulla Hamilton, 23 Maj 2017
IFAU · OECD · Schleicher

Läser med förvåning dagens DN Debatt av OECD:s Andreas Schleicher. Efter detta inlägg så saknar ju han – enligt min uppfattning – trovärdighet som opartisk bedömare av det svenska skolsystemet. Det är ju i och för sig bra att han är tydlig med sin egen uppfattning men det kan väl knappast vara OECDs uppgift att […]

Var stolt över det unika svenska friskolesystemet

Av Ulla Hamilton, 25 Feb 2017
OECD · skolpeng

Argumentationen från friskolemotståndarna är intressant. Det går ut på att ” Inget annat land har tagit efter den svenska modellen. Vi är unika” Jaha. Och sedan när är det ett argument i svensk politik att vi inte får vara unika, eller först? Det gäller uppenbarligen inte när det gäller föräldraledighet, feministiskt utrikespolitik, miljöpolitik osv. Så […]

Hur gör de som överpresterar år efter år?

Av Ulla Hamilton, 18 Okt 2016
OECD · överpresterar · Sahlgren · SLSA

Det är lätt att konstatera att det finns en oerhört stor skillnad när det gäller synen på orsaken till de fallande kunskapsresultaten mellan undertecknad och många fler och Suhonen/Svensson. Av deras replik på min replik på SvD idag framgår det att allt är friskolornas fel, och framförallt de vinstdrivande friskolornas fel. De kan inte visa något […]

Det unika svenska skolsystemet

Av Ulla Hamilton, 06 Okt 2016
boendesegregation · OECD · privata skolor · segregation · skolval

Klicka för att prenumerera på Friskolebloggen Friskolornas motståndare älskar att tala om Chile, och underförstått som att Sverige och Chile har liknande skolsystem. Inget kunde vara mer fel. Där kan skolorna välja elever, där har skolorna avgifter och där finns helt privata skolor för att bara nämna några skillnader. Det svenska skolsystemet är helt unikt. Det ger […]

Skolkommissionens delbetänkande

Av Ulla Hamilton, 17 Maj 2016
aktivt skolval · boendesegregation · OECD · skolkommissionen

Skolkommissionen presenterade sitt delbetänkande under måndagen. Vi välkomnar att Skolkommissionen dels slår fast att friskolor kommit för att stanna, dels anser att ett obligatoriskt skolval bör införas. Friskolornas riksförbund har drivit frågan om att alla ska välja skola sedan OECD kom med sin rapport för drygt ett år sedan. OECD konstaterar i den bl a […]

Digitaliseringen skapar nya möjligheter i skolan runt om i världen, men vad händer i Sverige?

Av Ulla Hamilton, 23 Nov 2015
Digitalisering · globalisering · IT · MOOC · OECD · Watson

Idag har jag hållit en sk pausföreläsning på Skolans ledarkonvent. Jag valde att tala om ”Den svenska skolan i en globaliserad värld” och det jag sa kommer här: Sverige är ett intressant land om man tittar på det utifrån. Ett av de ledande länderna när det gäller IT Ett av de ledande länderna när det gäller spelutveckling […]

Hur läser ministern OECD-rapporten?

Av Ulla Hamilton, 29 Sep 2015
lärare · OECD

Läser en debattartikel av utbildningsministern i DN idag. Han tar upp viktiga frågor kring hur vi ska vända utvecklingen i den svenska skolan. Jag studsar dock över inledningen i artikeln. Där skriver han följande: ”I sin djupstudie av det svenska skolsystemet konstaterar OECD att vi har högt utbildade lärare och rektorer som varje dag ger elever […]

Att ha höga förväntningar på alla elever

Av Ulla Hamilton, 16 Sep 2015
Höga förväntningar · OECD · skolval

Har ägnat kvällen åt att läsa ärenden från Malmö kommun ang skolor i Rosengård och Skolinspektionens granskning av desamma från 2011. Det är en mycket intressant läsning. En otrolig kritik från Skolinspektionen på många områden bl a för att inget gjorts när det gäller resultatuppföljning trots att Inspektionen påtalat det flera år tidigare. I Rosengård […]

OECD lyfter inte fram skolvalet som SvT påstår

Av Ulla Hamilton, 10 Sep 2015
OECD · skolval

Noterar att kvällens SvT debatt påannonseras enl nedan. Visst är det märkligt att OECD valt att inte säga något om det fria skolvalet i det pressmeddelade som de sände ut samma dag som deras Sverigerapport presenterades . I min värld brukar det som är viktigast lyftas fram i ett pressmeddelande. Så här skrev OECD. 

Viktiga påpekanden som borde föranleda mycket fokus. Men det är ju svåra frågor, bättre framställa det som att skurken är det fria skolvalet.

Läs själv och bedöm SvTs påannonsering.

Här krokar jag arm med SKL

Av Ulla Hamilton, 07 Maj 2015
OECD · SKL

Man kan tro att Friskolornas riksförbund och SKL ser varandra som motståndare, men inget kunde vara mer fel. Vi har samsyn i många frågor. Framförallt när det gäller vikten av att fokusera på kvalitet och resultat i den svenska skolan, skolpolitiken och skoldebatten. För att illustrera detta tänker jag ta mig friheten att citera delar […]