Ämne: nyanlända

Hur ska skolan klara uppdraget för utrikesfödda elever?

Av Ulla Hamilton, 02 Jun 2017
boendesegregation · Eso · nyanlända · skolinspektionen

Sverige skiljer sig från många andra länder när det gäller skillnader i studieresultat mellan inrikes och utrikes födda elever. Den är större i Sverige än i många andra jämförbara länder. Vad beror det på kan man undra. I veckan presenterades en intressant ESO rapport ”Ankomst och härkomst – En ESO-rapport om skolresultat och bakgrund”. Resultatet […]

Nyanlända får sällan information om det fria skolvalet

Av Ulla Hamilton, 19 Maj 2017
nyanlända · skolinspektionen

Skolinspektionens kvalitetsgranskning av Skolhuvudmännens mottagande av nyanlända elever i grundskolan är en intressant men stundtals beklämmande läsning. Det är 28 huvudmän som har granskats under hösten 2016 och det är några av de som tagit emot flest nyanlända elever under 2015-2016. Det finns ett antal positiva aspekter. Lärare och elever har mött nya kulturer och […]

Sverige har inte råd med en ”vi och dom- attityd” på detta område.

Av Ulla Hamilton, 28 Sep 2016
fritt skolval · kö · nyanlända

Idag beslutar förhoppningsvis riksdagen om en lag som gör det möjligt för friskolor med kö att få göra undantag från kön för att ta emot nyanlända elever. Friskolornas riksförbund har drivit på för denna förändring och vi är glada över att lagstiftningen nu äntligen kommer på plats, ett år efter det att vi tog initiativet. Redan […]

Mycket friskola idag

Av Ulla Hamilton, 27 Maj 2016
AcadeMedia · kö · nyanlända

Fredagen leverera två stora friskolenyheter. Regeringen och alliansen är överens om att ändra lagen så att friskolor med kö får möjlighet att ta emot nyanlända elever, inom ramen för en kvot om max 5 procent. AcadeMedia har meddelat att det nu ska bli möjligt för allmänheten att bli delägare i Sveriges största friskolekoncern. Redan idag […]

Välkommet förslag: Friskolor med kö får ta emot nyanlända

Av Ulla Hamilton, 22 Jan 2016
asylsökande elever · nyanlända · skolval

Idag presenterade regeringen Ebba Östlins snabbutredning om utbildning för nyanlända. Friskolornas riksförbund har som bekant vid flera tillfällen (Aftonbladet 7/10, SR Ekot 5/11) lyft frågan om att många friskolor är så populära att de har kö, det gör att de, pga lagstiftningen, inte möjlighet att ta emot asylsökande elever. Därför välkomnar jag förslaget om införandet av en frivillig kvot om […]

Vådan av att läsa artiklar utan öppet sinne

Av Ulla Hamilton, 10 Okt 2015
kö · nyanlända

Per Kornhall går i ett inlägg på sin blogg i Skolvärlden till angrepp på Friskolorna och på vår debattartikel i Aftonbladet i torsdags. Han hävdar att vi ”kastar skit på hårt arbetande professionella människor.” Men ursäkta – då har han inte läst vår artikel. Kornvall hävdar att vi mixtrar med statistik. Vi har utgått ifrån […]