Ämne: NSD

Friskolorna är eniga – vill inte ha den byråkrati mm som offentlighetsprincipen innebär

Av Ulla Hamilton, 13 Jun 2019
ideburna · NSD · offentlighetsprincipen

Noterar i dagens mediasammanställning att flera tidningar har tagit upp frågan om offentlighetsprincipen och om välfärdsföretag ska omfattas av densamma. Nils Forsén skriver tex i NSD  ”Men varken Idéburna skolors riksförbund, Lärarfacket eller Lärarnas riksförbund har några invändningar mot förslaget. Det är alltså bara de som företräder vinstdrivande skolföretag som ojar sig.”. Jag kan meddela […]