Ämne: non profit

Det finns inget undantag för sk ideburna verksamheter i regeringens proposition

Av Ulla Hamilton, 22 Maj 2018
4 · 7 miljarder · non profit

Det förslag som Reepalu lagt har nu, i princip ograverat, gått vidare till riksdagen. Detta trots att lagrådet totalsågade lagförslaget. I skrivande stund ligger det för behandling i riksdagens finansutskott, detta tillsammans med ett förslag om ägar- och ledningsprövning för tillstånd. Det senare förslaget är också kritiserat av lagrådet. En debattartikel i Smedjan illustrerar problemet med detta […]

Bristande information grund för felaktig vinstuppfattning

Av Ulla Hamilton, 22 Mar 2017
Entreprenörskapsforum · ipsos · non profit · Sifo

”Varken inter­nationell eller svensk forskning tyder på att det finns några stora skillnader mellan vinstdrivande och icke-vinstdrivande produktion av välfärdstjänster.” Så skriver professorerna Pontus Braunerhielm och Johan Eklund, Entreprenörskapsforum, i SvD Näringsliv på onsdagen. Mot bakgrund av detta är det märkligt att det läggs ner så mycket kraft och energi på att misstänkliggöra välfärdsföretag som […]

Det handlar framförallt om ledarskap – inte brist på pengar

Av Ulla Hamilton, 03 Feb 2016
huvudmän · kvalitet · ledarskap · non profit · vinstdrivande skolor

Den senaste tiden har det kommit nyheter om att Skolinspektionen har kraftig kritik mot skolor. Nynäshamns kommun har belagts med vite, flera skolor i Göteborg hotas av vite och nu senast ledde Skolinspektionens kraftiga kritiken mot Ross Tensta gymnasium i Stockholm till att kommunen slutligen stänger skolan. De två största skolhuvudmännen i Sverige får alltså kraftig kritik […]