Ämne: Nationella prov

Var finns den röda tråden kring nationella prov?

Av Ulla Hamilton, 27 Dec 2017
Nationella prov

Regeringen har tydligen beslutat att antalet nationella prov på gymnasiet ska halveras. Argumentet är att det blir för stressigt för elever och lärare. Samtidigt säger regeringen att de skolor som vill genomföra de nationella proven får göra det. Men hur tänker regeringen? För någon månad sedan röstade riksdagen igenom regeringens förslag som innebär att resultaten på […]

Friskolorna har bra resultat på nationella prov

Av Ulla Hamilton, 01 Dec 2017
Nationella prov

Skolverket presenterade nyligen resultaten från de nationella proven i åk 9. Det framgår tydligt att friskoleeleverna presterar bra. Intressant är också att det är en större andel friskoleelever som har deltagit i de nationella proven i matte och engelska. Noterbart är även att prestationerna när det gäller matematik ligger betydligt lägre än för de övriga […]

Ska resultatet på nationellt prov vara helt avgörande för betyget?

Av Ulla Hamilton, 29 Jun 2017
Digitalisering · Nationella prov

Ska resultatet på de nationella proven bestämma betygen? Regeringen svar på den frågan är ja. Det framgår av den lagrådsremiss som de har presenterat idag. I en debattartikel i Aftonbladet protesterar bla Lärarförbundet och elevorganisationerna och forskare mot denna förändring. Vi kan instämma i detta. Hittills har resultaten på de nationella proven varit en del […]

Vi vet inte varför det är så – ett ärligt svar från en forskare

Av Ulla Hamilton, 13 Okt 2016
betygsinflation · glädjebetyg · IFAU · Nationella prov · Uppdrag Granskning

Gårdagens Uppdrag Granskning verkar inte nöjda med innehållet i programmet eftersom de lägger ut en artikel där de tydligt pekar ut friskolor som syndabockar när det gäller glädjebetyg. ”Friskolor rättar generösare än kommunala skolor”. För säkerhets skull illustreras artikeln med en elev från en kommunal skola. Men det vet ju bara de som känner till att […]

Friskolorna presterar bättre i nationella prov visar ny statistik från Skolverket

Av Ulla Hamilton, 01 Dec 2015
Nationella prov · transparens

Idag presenterade Skolverket statistik om de nationella proven. Vi har tittat på hur resultaten ser ut i huvudämnena Sv, Sv2, Ma, Engelska. Sammanställningen visar att de genomsnittliga resultaten är klart bäst i friskolor. Det gäller i alla åldrar, åk 3, 6 och 9. I de sammanvägda provbetygen (utifrån varje delprov) per ämne i åk 6 och 9 når en […]

Kvalitetssäkra hanteringen av nationella prov

Av Ulla Hamilton, 19 Nov 2015
Digitalisering · IT · kvalitet · Nationella prov

Nationella prov och rättningen av desamma är en het skolfråga. För egen del kan jag inte begripa varför vi inte sedan länge genomför dessa digitalt. Då skulle vi slippa ifrågasättandet av rättningen, för att inte tala om all den mankraft detta tar som det är utformat idag. Skolinspektionen kom nyligen med en rapport ”Ombedömning av nationella […]

Digitalisera nationella prov

Av Ulla Hamilton, 25 Aug 2015
Digitalisering · Nationella prov · Skolverket

Jag har länge förundrat mig över debatten om de nationella proven. Inte om proven i sig, kunskapsmätning är viktigt, utan om administrationen och debatten om den manuella rättningen. Sverige brukar skryta om att vi tillhör de mest IT-och teknikutvecklade länder i världen. Det finns mängder med digitala tester. De rättas inte manuellt av enskilda individer. Dataspelklustret i […]