Ämne: mellanskolvariation

Familjeinkomst viktig faktor för skolresultatet enligt Skolverket

Av Ulla Hamilton, 21 Mar 2018
betygsresultat · LR · mellanskolvariation · skolsegregation · Skolverket

Idag kom Skolverket med en rapport ”Analyser av familjebakgrundens betydelse för skolsegregation och skillnader mellan skolor” (Pdf). Det är en intressant läsning där det tittat på utvecklingen inom vissa områden 1998-2015. Lärarnas riksförbund har tagit rapporten som intäkt för att kräva att det fria skolvalet ska förändras. Vad står det då i Skolverkets rapport? Betydelsen […]

Varför kan inte skoldebatten handla om de egentliga problemen?

Av Ulla Hamilton, 08 Dec 2016
mellanskolvariation · Pisa · skolsegregation

Den svenska debatten efter PISA är intressant så jag återkommer till den igen. Den har fokuserat på att ojämlikheten har ökat i den svenska skolan. Hur ser det då ut? Skolsegregation: Sverige, liksom övriga nordiska länder har en låg skolsegregation , dvs låg spridning mellan skolor vad gäller den socioekonomiska sammansättningen.  Skolsegregationen i Sverige enligt PISA […]