Ämne: mångfald

Är det rädsla eller intolerans för mångfald?

Av Ulla Hamilton, 04 Jun 2019
konfessionella skolor · mångfald

Igår presenterade regeringen ett tilläggsuppdrag till utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet. Utbildningsministern skriver i pressmeddelandet ”Inte ett enda barn ska tvingas delta i konfessionella inslag eller nekas undervisning om exempelvis evolutionsläran eller sex- och samlevnad. Det är en fråga om att försvara själva grunden för skolan – att fokus ska vara på kunskap och bildning.” […]

Talet om att Reepalus förslag syftar till att värna mångfalden är patetiskt

Av Ulla Hamilton, 31 Maj 2018
ESO-rapport · Finansutskottet · mångfald · Reepalu

Ett intressant dokument reservationen från s,v och mp med anledning av att en majoritet sa nej till Reepalus förslag i Finansutskottet 29 maj. Beslut i riksdagen 7 juni. En argumentation utan belägg och som dessutom passar på att misstänkliggöra det samlade näringslivet, varav de flesta drivs som AB. Inställningen från Reepalu fullföljs nu ända in i […]

Debatten borde handla om kvalitet och effektiv användning av skattemedel

Av Ulla Hamilton, 11 Mar 2015
effektivitet · mångfald · välfärdsföretag

Mångfald i ägarformer hjälper regleraren med mätning och jämför kostnader och kvalitet. Beställare idag är offentlig sektor. Hur ställer de krav på privata verksamheter, följer upp och tar lärdomar som kan överföras till andra verksamheter? Mångfald kan bidra till högre effektivitet och kvalitet.