Ämne: likvärdighet

Skolverket – särskilda statsbidrag och samverkan för bästa skola

Av Ulla Hamilton, 08 Jul 2019
add value · likvärdighet · Likvärdighetsbidrag · Samverkan för bästa skola · SKL · statsbidrag · value added

Skolverket kom i maj med besked om vilka skolhuvudmän som de valt ut för att erbjuda dem insatser för att höja kunskapsresultaten och öka likvärdigheten inom och mellan skolor. Skolinspektionen har, mot bakgrund av sina erfarenheter vid inspektioner, kommit med rekommendationer till Skolverket om vilka skolenheter och skolhuvudmän som ska erbjudas att delta i Samverkan […]

Forskare: skoleffekten har liten relevans som förklaring av resultatskillnader mellan skolor

Av Ulla Hamilton, 10 Apr 2019
Eso · likvärdighet · Skolkvalitet · socioekonomiska bakgrundsfaktorer

Varning för långt – men ytterst relevant – blogginlägg. För ca 2 månader sedan arrangerade ESO ett mycket intressant seminarium om en antologi rubricerad Lika för alla? En ESO-antologi om skolans likvärdighet. Jag har bloggat om Robert Erikson bidrag i denna och nu vill jag återge slutsatserna från ett annat bidrag i antologin. Det är […]

Dölj inte de goda exemplen Skolinspektionen

Av Ulla Hamilton, 18 Mar 2019
likvärdighet · skolinspektionen · systematiskt kvalitetsarbete

Idag kom Skolinspektionens årsrapport 2018. Den har underrubriken Skillnader i skolkvalitet och strategisk styrning. Det är en viktig rapport och en intressant läsning som tyvärr innehåller en hel del kända problemområden. Det framgår inte av rapporten hur många kommunala skolor och skolhuvudmän som har granskats. Rapporten baseras på observationer vid såväl regelbunden tillsyn som kvalitetsgranskning […]

Lika för alla?

Av Ulla Hamilton, 22 Feb 2019
Eso · likvärdighet · Robert Erikson · Skolverket

För en vecka sedan arrangerade Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) ett seminarium om skolans likvärdighet. På seminariet presenterades en rapport som är en antologi, där arbetet har letts av Robert Erikson, professor emeritus i sociologi vid Stockholms universitet och Lena Unemo, kanslichef ESO. Jag var på det ”utsålda”seminariet. I detta inlägg tänkte jag […]

Skolkommissionens och regeringens förhoppningar – var finns den vetenskapliga grunden?

Av Ulla Hamilton, 26 Sep 2018
likvärdighet · Löfven · SKL · skolkommissionen

Regeringen Löfven har infört ett system med statsbidrag för en likvärdig skola. Det är ett statsbidrag till skolhuvudmännen som syftar till att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i förskoleklass och grundskolan. Skolverket meddelade i ett pressmeddelande igår   hur ansökningar från huvudmän och pengarna har fördelats. Totalt handlar det i år om 1 miljard kronor men på […]

Var de svenska skolresultaten bättre förr?

Av Ulla Hamilton, 13 Mar 2017
IFAU · likvärdighet · SCB

Det hävdas ofta i debatten, från friskolemotståndarna, att de svenska skolresultaten var bättre före friskolereformens införande. Detta trots att IFAU visat att resultatfallet började innan friskolereformen. Idag hittade jag en sammanställning som SCB gjort som heter ”Svensk utbildning i internationell statistik”. Den visar svenska elevers resultat i internationella studier i läsförståelse, matematik och naturvetenskap 1964-2003. […]

Likvärdigheten gäller inte alla i (s) värld

Av Ulla Hamilton, 02 Mar 2017
Internationella Engelska Skolan · likvärdighet

Värnandet om likvärdigheten för elever gäller uppenbarligen inte alla elever om man får tro Jönköpingsposten. Anna Carlsson (S), andre vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden i Jönköping, är upprörd över att Internationella Engelska skolan (IES) har fått statsbidrag för läxhjälp för sina elever. Intressant att en politiker som i andra sammanhang talar om vikten av likvärdighet […]

Vad är viktigast i skolan?

Av Ulla Hamilton, 12 Feb 2017
Kompensatoriskt uppdrag · likvärdighet · Lo · Skolverket · Svenskt Näringsliv

När resultatskillnaderna inom en skola är större än mellan skolor –  vilket är fallet i Sverige – så borde alla berörda fundera på vad som händer i klassrummen i den skolan. Men det sker inte -istället ägnar sig lärarfacken och LO åt att ropa på ”bättre blandning av elever i skolan” och att skylla på skolvalet. Glömde jag säga att ca 85 % av alla grundskoleelever går i kommunala skolor?

SNS policyideer för svensk skola sågas av IFAU

Av Ulla Hamilton, 21 Mar 2016
friskolereform · IFAU · likvärdighet · skolval · SNS

SNS har idag och imorgon en stor konferens på temat ”Utmaningar för en skola i världsklass”. Till denna konferens har  Jonas Vlachos, Jan-Eric Gustafsson och Sverker Sörling skrivit en rapport med rubriken ”Policyideer för svensk skola” Delar av denna presenterades idag, resten kommer imorgon. Budskapet i rapporten känns igen från de senaste 10 årens debatt om […]

Vårdföretagarna har rätt – lägg ner Reepaluutredningen

Av Ulla Hamilton, 11 Feb 2016
kvalitet · likvärdighet · reepaluutredningen

Företrädare för regeringen framhäver ofta att det är viktigt att säkerställa att skattebetalarnas pengar används till rätt saker. Jag håller med om att det är viktigt. Så lägg ner Reepaluutredningen.

Sida 1 av 212