Ämne: Lika villkor

Staten tar över driften av en kommunal skola

Av Ulla Hamilton, 09 Jan 2019
Lika villkor · skolinspektionen · Skolverket

Så har det hänt. För första gången har staten genom Skolinspektionen i praktiken tagit över en skola eftersom verksamheten brister. Det handlar om Storvretsskolan i Botkyrka där ”rättelse” anses krävas inom särskilt stöd, värdegrundsarbete, trygghet och studiero och inom det övergripande området undervisning. Skolinspektionen har påpekat bristerna sedan hösten 2016. Skolinspektionens unika beslut är välkommet […]

Jag borde ha tagit med mig statsministern till Södertälje idag

Av Ulla Hamilton, 01 Jun 2016
kö · Lika villkor · Södertälje · starta skola

Idag har jag varit i Södertälje och träffat friskoleägare. Ett flertal av dem var fd lärare som tagit möjligheten att starta och driva en egen skola. En hade startat redan 1994 och nu var det barnen till initiativtagaren som tagit över verksamheten. Alla var populära och har kö till sina verksamheter. Var femte grundskoleelev i Södertälje […]

Enklare få ersättning för elever i behov av omfattande stöd

Av Ulla Hamilton, 26 Jan 2016
elevpeng · Lika villkor · särskilt stöd

Regeringen förtydligar i en lagrådsremiss att tilläggsbelopp för elever med omfattande stödbehov ska vara individuellt bestämt utifrån barnets eller elevens behov. Förslaget som nu finns har flera referenser till Friskolornas riksförbunds beskrivning av problematiken. De senaste åren har det varit närmast omöjligt för friskolor att få tilläggsbelopp. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2016.

Sluta gynna kommunala lärlingsutbildningar – fixa lika villkor för fristående skolor

Av Ulla Hamilton, 10 Dec 2015
lärlingsutbildning · Lika villkor · statsbidrag

En av morgonens stora nyheter var att lärlingsutbildningar blir allt mer populära. Det är toppen. Många får jobb direkt efter utbildningen vilket nu börjar att sprida sig bland ungdomar. En sak som däremot inte är toppen är att systemet diskriminerar fristående skolor som erbjuder lärlingsutbildningar. Det finns ett statsbidrag, som hanteras av Skolverket, vars syfte är […]

Höjda kostnader för att anställa unga

Av Ulla Hamilton, 10 Jun 2015
Lika villkor

Lyssnar på partiledardebatten. Jan Björklund tar upp frågan om höjda kostnader för att anställa unga. Statsministern replikerar att regeringen har lovat att kompensera kommuner och landsting för de ökade kostnader som de höjda arbetsgivaravgifterna för de som är under 26 år innebär. Enligt SCB är andelen grundskollärare som är under 25 år 5,5% i fristående verksamheter […]

Alla huvudmän ska ha insikt, kunskap och kompetens

Av Ulla Hamilton, 02 Jun 2015
ägarprövningsutredningen · Lika villkor · skolpeng

Idag har vi lämnat Friskolornas svar på Ägarprövningsutredningen. Vi framhåller att det ska vara likabehandling oavsett om det är en enskild eller kommunal huvudman. Skollagen fastslår att det ska vara på det sättet.  Skolinspektionen har påpekat att det finns brister när det gäller det kommunala huvudmannaskapets förmåga att styra mot nationella mål. Samtidig har friskolorna i flera fall klarat […]

Friskolor utan besked om skolpengsnivå för 2015

Av Ulla Hamilton, 26 Mar 2015
Lika villkor · skolpengsnivå

Det är politiker som kräver ökade krav på långsiktig ekonomisk hållbarhet. Det är också politiker som beslutar om villkoren för friskolorna – dvs skolpengen och skolpengens nivå. Det vore klädsamt om kommunpolitikerna städade på hemmaplan innan de går ut och kräver långsiktighet när det gäller ekonomin.

Lika villkor för friskolor är svårt i många kommuner

Av Ulla Hamilton, 26 Feb 2015
kammarrätten · Lika villkor

Det ska gälla lika villkor mellan kommunala skolor och friskolor. Det är reglerat i lag. Ändå ägnar våra jurister på Friskolorna mycket tid åt att hjälpa medlemmar runt om i landet att få rätt mot kommuner när det gäller skolpengen. Många små skolor tvingas tyvärr lägga ned mycket tid på att överklaga kommunala beslut om skolpeng. Kommuner drar tex undan kostnader för sina egna skolor innan de räknar ut elevpengen. Det är inte ok. Det senaste exemplet på en kommun som får backning pga detta kom idag. Betelskolan i Öckerö kommun har nu fått rätt gentemot kommunen, där kommunen velat fördela lokalkostnader på ett orättvist sätt.