Ämne: ledarskap

Forskningen är tydligt – höga förväntningar oavsett elevens bakgrund är avgörande för resultatet

Av Ulla Hamilton, 28 Feb 2019
Höga förväntningar · ledarskap · maria jarl · Skolverket · socioekonomiska bakgrundsfaktorer

För ca 15 år sedan jobbade jag med skolfrågor på Svenskt Näringsliv. Då fanns det en forskare med namnet Lennart Grosin som forskade om vad som kännetecknar framgångsrika skolor. Han var inte ensam, även om han var rätt ensam i Sverige på detta område. Det har länge funnits internationell forskning inom detta område. Hans egen […]

Skiljer sig ledarskap i skolan från ledarskap på andra arbetsplatser?

Av Ulla Hamilton, 06 Dec 2017
ledarskap · Pisa

Alla vet att ledarskapet är viktigt på en arbetsplats. Inte minst i dessa tider – med #meeto upprop mm – tydliggörs hur oerhört viktigt ledarskapet är på en arbetsplats. Detta gäller oavsett bransch, oavsett arbetsplats. Hela #meeto debatten illustrera skrämmande tydligt att det på väldigt många håll i Sverige finns ett svagt ledarskap. Jag hör […]

Varför ropar facket på politikerna när det är en skolledarfråga?

Av Ulla Hamilton, 23 Aug 2017
arbetsmiljö · ledarskap · systematiskt kvalitetsarbete

Att ständigt ropa på att politiken ska lägga sig i detaljerna i hur skolan arbetar undergräver förtroendet för skolledningar och minskar dessutom rimligen intresset för skolledarjobbet.

Handlar utslagningen av elever bara om pengar?

Av Ulla Hamilton, 12 Jul 2017
framgångsfaktorer · Lärarnas riksförbund · ledarskap

I Almedalen deltog jag på ett seminarium som Lärarnas riksförbund arrangerade. De presenterade en intressant – och skrämmande – undersökning av vad som har hänt med de elever som började skolan 2004. Deras slutsats var att var tredje elev slås ut i svensk skola. En förfärlig siffra. Det intressanta är att lärarfacket inte alls talar om […]

Skolans organisation påverkar resultaten

Av Ulla Hamilton, 09 Maj 2017
fredrik bergström · ledarskap · maria jarl · organisation · Reepalu · systematiskt kvalitetsarbete

I morse arrangerade vi tillsammans med Svenskt Näringsliv ett frukostmöte med rubriken ”Likvärdig skola handlar om organisation”. Maria Jarl, forskare vid Göteborgs universitet och Fredrik Bergström, nationalekonom och författare till skriften ”En bra skola för alla” presenterade intressant material om vad som kännetecknar framgångsrika skolor. Den svenska skoldebatten fokuserar väldigt mycket på elevens bakgrund och […]

fores-diagram

Vägen till världens bästa skola var bra tills politikerna kom

Av Ulla Hamilton, 06 Apr 2016
ledarskap

Igår hade DN en heldagskonferens med rubriken ”Vägen till världens bästa skola”. Jag var själv med på förmiddagen och har haft möjlighet att se eftermiddagen på webben (mellan jobben). Det var en mycket intressant konferens med fokus på kvalitet och resultat och på hur vi kan vända utvecklingen med fallande resultat i den svenska skolan. Det […]

Ledarskapet avgör i princip allt

Av Ulla Hamilton, 24 Feb 2016
ledarskap · Språkintroduktion

Besökte idag Framtidsgymnasiet i Göteborg. En friskola med ca 350 elever. Skolan har 5 klasser med bara nyanlända elever. De har elever som är analfabeter och som får börja med att lära sig läsa och skriva. Sedan slussas de vidare till utbildningen. Skolan har språkintroduktion som de parar med ämnen från den gymnasieutbilning som eleverna […]

Det handlar framförallt om ledarskap – inte brist på pengar

Av Ulla Hamilton, 03 Feb 2016
huvudmän · kvalitet · ledarskap · non profit · vinstdrivande skolor

Den senaste tiden har det kommit nyheter om att Skolinspektionen har kraftig kritik mot skolor. Nynäshamns kommun har belagts med vite, flera skolor i Göteborg hotas av vite och nu senast ledde Skolinspektionens kraftiga kritiken mot Ross Tensta gymnasium i Stockholm till att kommunen slutligen stänger skolan. De två största skolhuvudmännen i Sverige får alltså kraftig kritik […]

Hur många bevis krävs för att friskolebelackarna ska se verkligheten?

Av Ulla Hamilton, 12 Jun 2015
elevresultat · ledarskap

Ledarskapet i skolan är viktigt. Det finns duktiga ledare i såväl kommunala som fristående skolor. Skolinspektionen har i sin granskning av hur huvudmännen arbetar för att nå de nationella målen konstaterat att de stora friskolekoncernerna får med beröm godkänt i sitt arbete. Det gäller inte de stora kommunala ”skolkoncernerna” Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Uppsala mfl. OECD […]