Ämne: lärarfacken

Intressant möte som underströk att det är ett nationellt problem, oavsett huvudman.

Av Ulla Hamilton, 10 Mar 2018
betygsinflation · Gymnasieministern · lärarfacken · Lärarutbildning

Jag tycker att det är tråkigt att gymnasieministerns fokus när det gäller betygsinflationen är att skuldbelägga friskolorna. Det är inget som blir bättre med att ha en sådan inställning. Många av våra medlemmar jobbar för att komma åt risken för betygsinflation. Det berättade bl a AcadeMedias kvalitetschef Ingela Gullberg om på det möte som gymnasieministern […]

Skolledarna; Vad gör lärarfacken gör för att säkerställa rättssäkerhet och kvalitet i skolan?

Av Ulla Hamilton, 31 Okt 2016
betygssättning · lärarfacken · LR · Matz Nilsson · skolledarna

Läste i helgen oktobernumret av Skolledaren. Det är en intressant tidskrift som jag rekommenderar till läsning. Landets skolledare är viktiga. Själva hävdar de att skolledare är  ”Sveriges viktigaste chefer”. Och det ligger mycket i det. Matz Nilsson ha en tänkvärd betraktelse i sin ledare. Han har tittat på Uppdrag Granskning, det program som handlade om betygssättning […]