Ämne: lärarbrist

14000 elever lämnar grundskolan utan gymnasiebehörighet – det är problemet

Av Ulla Hamilton, 31 Maj 2016
behörighet gymnasiet · lärarbrist

Jag är riktigt bekymrad över den debattnivå som statsministern mfl ägnar sig åt när det gäller bl a friskolor. Den svenska skolan har problem, men det handlar inte om gigantiska vinster bland friskolor – för de existerar inte i verkligheten – utan om det faktum att det behövs minst 50.000 nya lärare i skolan inom […]

Utbildningsutskottets öppna utfrågning om lärarbrist i skolan

Av Ulla Hamilton, 17 Maj 2016
lärarbrist

Idag arrangerade riksdagens utbildningsutskott en öppen utfrågning om lärarbristen i skolan. Det var en mycket intressant förmiddag som väl illustrerar vilken utmaning som finns på detta område. UKÄ, Universitetskanslersämbetet konstaterade att det finns ett årligt underskott på ca 8.000 nya lärare/år om vi tittar på lärarutbildningen. Det förväntade behovet av lärare är ca 50.000 fram […]

Lärarbrist och friskolornas framtid

Av Ulla Hamilton, 10 Maj 2016
lärarbrist · Nationell samling för läraryrket · Reepalu

Friskolornas riksförbund deltar i regeringens Nationell samling för läraryrket. Det är viktigt att jobba tillsammans för att komma till rätta med de utmaningar som finns på skolområdet, där lärarbristen och lärarflykten är några av de största utmaningarna. DN debatt har idag en artikel som undertecknats av flera av de som deltar i samtalen. Vi har valt […]

Sida 2 av 212