Ämne: lärarbrist

Ett hektiskt år går mot sitt slut – och det som är i antågande blir knappast lugnare

Av Ulla Hamilton, 22 Dec 2017
ipsos · lärarbrist · progression · Reepalu · systematiskt kvalitetsarbete

I år är det 25 år sedan friskolereformen beslutades av riksdagen. Trots detta så är debatten intensiv om friskolorna. Dessvärre kan man inte påstå att debatten baseras på fakta. Jag tänkte använda detta utrymme att påminna lite om vad som hänt under året. Det har blivit över 60 inlägg i friskolebloggen under året, och återanvändning […]

Ledarskapet åter i fokus i Skolinspektionens rapport

Av Ulla Hamilton, 14 Dec 2017
distansundervisning · entreprenad · fjärrundervisning · lärarbrist · skolinspektionen

Skolinspektionen har publicerat rapporten ”Undervisning på skolor med många obehöriga lärare”. Det är en intressant och viktig läsning mot bakgrund av att det under överskådlig tid framöver kommer att finnas många skolor som har sk obehöriga lärare. Tittar vi på Skolverkets statistik för 2016/17 så är det endast fem grundskolor som har 100% lärarlegitimerade med […]

Efter ett antal bra förslag kör tyvärr Skolkommissionen i diket och nedprioriterar skolans kunskapsuppdrag

Av Ulla Hamilton, 30 Aug 2017
aktivt skolval · allsidig social sammansättning · lärarbrist · skolkommissionen

Det är också ytterst oklart vad Skolkommissionen menar med ”en allsidig social sammansättning” av elever. De anser att innebörden ska bero på de lokala förhållandena. Det kommer alltså finnas stort utrymme för lokala diskussioner om vad som är en ”bra” respektive ”dålig” elevbakgrund på skolor, snarare än vilka insatser som krävs för att alla skolor ska hålla hög kvalitet.

Lärarbrist, skolplatsbrist, har Sverige råd att säga nej till friskolor?

Av Ulla Hamilton, 11 Aug 2017
investeringsbehov · lärarbrist · Reepalu

Om däremot Reepalus förslag blir verklighet får kommunerna än större problem. Eftersom förslaget innebär att det i princip blir omöjligt att bedriva verksamhet så måste kommunerna ta över de elever som idag går i friskolor. Det har kommunerna absolut ingen beredskap för.

Skolan behöver fler lärare nu!

Av Ulla Hamilton, 05 Maj 2017
distansundervisning · fjärrundervisning · KPU · Kunskapsskolan · lärarbrist · teach for sweden

Läser ett pressmeddelande från Kunskapsskolan. Det har ett utmärkt innehåll. Kunskapsskolan inleder ett samarbete med Teach for Sweden. Analyser visar att lärarbristen riskerar att uppgå till ca 60.000 till 2020. Fler platser på lärarutbildningen löser inte detta kortsiktiga problem eftersom det i genomsnitt tar ca 9 år att bli färdig lärare, dessutom hoppar ca  40% av […]

Lärarbristen kräver snabba kreativa lösningar

Av Ulla Hamilton, 24 Aug 2016
lärarbrist · teach for sweden · utländsk lärarutbildning · Validering

Dagens blogginlägg blir min artikel i Dagens Samhälle idag. Det krävs här och nu ideer för att komma till rätta med lärarbristen. Flera platser på lärarutbildningen löser inte problemet nu. Lärarbristen kräver snabba kreativa lösningar   Regeringen, kommunerna och facken, alla pratar lärarbrist. Men allt för lite handlar om här och nu och allt för mycket […]

Vissa politiska utspel blir bara pinsamma

Av Ulla Hamilton, 22 Aug 2016
KPU · lärarbrist · Lärarutbildning · skolkommissionen

Skolkommissionen har idag haft en intressant eftermiddag om lärarutbildningen. Många inbjudna fick ge sin bild av hur man ser på utbildningen, vad som kan göras för att minska lärarbristen och öka attraktiviteten. De politiska utspelen duggar tätt när det gäller skolan. Statsministern meddelade igår att antalet utbildningsplatser ska ökas ytterligare. Samtidigt vet vi att lärarbristen […]

14000 elever lämnar grundskolan utan gymnasiebehörighet – det är problemet

Av Ulla Hamilton, 31 Maj 2016
behörighet gymnasiet · lärarbrist

Jag är riktigt bekymrad över den debattnivå som statsministern mfl ägnar sig åt när det gäller bl a friskolor. Den svenska skolan har problem, men det handlar inte om gigantiska vinster bland friskolor – för de existerar inte i verkligheten – utan om det faktum att det behövs minst 50.000 nya lärare i skolan inom […]

Utbildningsutskottets öppna utfrågning om lärarbrist i skolan

Av Ulla Hamilton, 17 Maj 2016
lärarbrist

Idag arrangerade riksdagens utbildningsutskott en öppen utfrågning om lärarbristen i skolan. Det var en mycket intressant förmiddag som väl illustrerar vilken utmaning som finns på detta område. UKÄ, Universitetskanslersämbetet konstaterade att det finns ett årligt underskott på ca 8.000 nya lärare/år om vi tittar på lärarutbildningen. Det förväntade behovet av lärare är ca 50.000 fram […]

Lärarbrist och friskolornas framtid

Av Ulla Hamilton, 10 Maj 2016
lärarbrist · Nationell samling för läraryrket · Reepalu

Friskolornas riksförbund deltar i regeringens Nationell samling för läraryrket. Det är viktigt att jobba tillsammans för att komma till rätta med de utmaningar som finns på skolområdet, där lärarbristen och lärarflykten är några av de största utmaningarna. DN debatt har idag en artikel som undertecknats av flera av de som deltar i samtalen. Vi har valt […]