Ämne: Kvalitetsrapport

Att sätta mål och följa upp är A och O för kvalitets- och resultatutveckling

Av Ulla Hamilton, 14 Dec 2018
AcadeMedia · Kvalitetsrapport

I posten idag kom AcadeMedias kvalitetsrapport 2017/2018. Det är en mycket intressant läsning och ett strålande exempel på det systematiska kvalitetsarbete som sker inom deras verksamheter. Det är grunden för ett arbete som leder till ständiga förbättringar. Det vet de flesta som jobbar inom näringslivet och allt fler inom offentlig sektor. Dessvärre är det alltjämt alltför […]