Ämne: kvalitet

Forskare och kvalitetsexperter: Visst går det att mäta kvalitet i vård, skola och omsorg

Av Ulla Hamilton, 13 Feb 2018
EU-rätt · kvalitet · Lagrådet · lagrådsremiss · Reepalu

Regeringen har som sagt gått vidare med Reepalus förslag, trots att det har totalsågats av remissinstanserna. Idag kan vi läsa en intressant debattartikel som är undertecknad av ett antal forskare och experter inom kvalitetsområdet. De konstaterar att trots att Sverige har ett mycket gott rykte när det gäller att mäta kvalitet, avsett bransch, så har […]

Kvalitet i alla skolor är viktigast för allmänheten – vinstfrågan är ej prioriterad

Av Ulla Hamilton, 15 Mar 2017
ipsos · kvalitet · skolval · vinstförbud

IPSOS: ”Politiker som talar om vinstutdelningar varje gång skolan ska diskuteras löper, åtminstone bland bredare väljargrupper i mitten, risken att uppfattas göra bisak till huvudsak när det gäller skolans förutsättningar. ”

Kvalitetsfrågorna borde vara främsta fokus i skoldebatten.

Av Ulla Hamilton, 18 Jan 2017
kvalitet · Kvalitetsutmärkelse · SIQ

Har tillbringat 2 dagar i Örebro på SIQs konferens Bättre skola. Hundratals företrädare från skolor runt om i landet fanns på plats för att tala systematiskt kvalitetsarbete i skolan och inspireras av Falu Frigymnasium som fick kvalitetsutmärkelsen och Hudikskolan samt kommunala Hagaskolan i Örebro som fick var sitt erkännande. Två saker är värda att notera […]

Retoriken hänger inte ihop

Av Ulla Hamilton, 15 Nov 2016
kvalitet · överlikviditet · Reepalu · shekarabi

”Seriösa företag som sköter sig och som levererar kvalitet i välfärden är välkomna och ska vara välkomna, och vi ska ha ett strategiskt partnerskap med dessa företag.” Detta är ett citat från en interpellationsdebatt som civilminister Shekarabi hade i fredags i riksdagen. Ett intressant uttalande eftersom han samtidigt inte tar avstånd från det utredningsförslag som […]

Välfärden kan inte klaras utan välfärdsföretagen

Av Ulla Hamilton, 27 Okt 2016
kvalitet

Idag har Moderaterna sina förslag kring hur kvaliteten på välfärdsområdet kan säkras, ”En välfärd som inte sviker någon”. Det är ett välkommet fokus på kvalitet i såväl privat som offentlig vård, skola och omsorg. Just detta att kvaliteten ska vara i fokus är något som verkligen saknas från regeringens sida. Där finns en oerhörd fixering på […]

Almedalen med fokus på kvalitet och ledarskap

Av Ulla Hamilton, 11 Jul 2016
bra skola · IFAU · kvalitet · progression · vinst

Almedalsveckan är över. Jag var där från söndag-lördag. En intensiv vecka med många intressanta samtal. Jag deltog själv i några paneler och Friskolorna hade också egna aktiviteter. Vårt seminarium ”Är det eleverna eller ledarskapet som det är fel på i den svenska skolan?” attraherade ca 100 åhörare och fick mycket goda vitsord. Vi hade en […]

Vådan av att vänta – låt staten ta ansvar för förskoleinspektionen

Av Ulla Hamilton, 09 Maj 2016
fristående förskolor · kvalitet · skolinspektionen · stockholm stad

Staten borde ta över inspektionen av förskolor Den svenska förskolans kvalitet förs ofta fram som ett internationellt föredöme. Kontrasten blir därför skarp när Skolinspektionen nyligen kritiserade 2 av 3 kommuner för deras tillsyn av förskolor. Bristande tillsyn är ett kvalitetsproblem och blir ett kvantitetsproblem. Bristande kunskap och godtycke i kommunernas tillsyn stoppar starter av nya […]

Vårdföretagarna har rätt – lägg ner Reepaluutredningen

Av Ulla Hamilton, 11 Feb 2016
kvalitet · likvärdighet · reepaluutredningen

Företrädare för regeringen framhäver ofta att det är viktigt att säkerställa att skattebetalarnas pengar används till rätt saker. Jag håller med om att det är viktigt. Så lägg ner Reepaluutredningen.

Det handlar framförallt om ledarskap – inte brist på pengar

Av Ulla Hamilton, 03 Feb 2016
huvudmän · kvalitet · ledarskap · non profit · vinstdrivande skolor

Den senaste tiden har det kommit nyheter om att Skolinspektionen har kraftig kritik mot skolor. Nynäshamns kommun har belagts med vite, flera skolor i Göteborg hotas av vite och nu senast ledde Skolinspektionens kraftiga kritiken mot Ross Tensta gymnasium i Stockholm till att kommunen slutligen stänger skolan. De två största skolhuvudmännen i Sverige får alltså kraftig kritik […]

Friskolor utmärker sig i kvalitetsutmärkelsen Bättre skola

Av Ulla Hamilton, 26 Jan 2016
kvalitet

Idag och imorgon äger konferensen Bättre skola rum i Stockholm. Syftet är fokus på kvalitet och att sprida goda exempel. SIQ jobbar med detta bl a på uppdrag av Skolverket. Du kan följa vad som händer på Twitter via #battreskola Jag var där idag på förmiddagen och lyssnade på dels ett intressant tal av Lena Adamson, […]

Sida 1 av 212