Ämne: KTH

Dags att gifta ihop den utmärkta svenska kvalitetsforskningen med skoldebatten

Av Ulla Hamilton, 16 Okt 2018
KTH · ledarskap i skolan · SIQ Bättre skola

Jag har förmånen att sitta med i juryn för SIQ Bättre skola. Vi hade nyligen en intressant diskussion om kvalitet och ledarskap i offentlig respektive privat sektor.  Sverige har ett gott rykte när det gäller kvalitet och kvalitetsutveckling och system för att mäta kvalitet. KTH har duktiga forskare, en av juryledamöterna är Lars Sörqvist, vd för Sandholm Associates […]