Ämne: Jan Björklund

Sluta tala om friskoleöverenskommelsen som om den fortfarande gällde – den är bruten av (s) och (mp)

Av Ulla Hamilton, 29 Apr 2019
Anna Ekström · friskoleöverenskommelsen · Jan Björklund · sexpartiöverenskommelsen

Alliansregeringen tillsatte den 14 juli 2011 en parlamentarisk kommitté som kom att kallas för friskolekommittén. De skriver bl a följande om sitt uppdrag: ”En utgångspunkt för vårt arbete har varit att principerna för regelverket för fristående skolor behålls oförändrade. I detta ligger bland annat att skolans uppdrag är detsamma oavsett huvudmannaskap och att samma höga krav på […]