Ämne: ipsos

Vad sägs om att ha fokus på kvalitet i stället för verksamhetsform?

Av Ulla Hamilton, 30 Jan 2018
ipsos · Uppdrag Granskning

Noterar att Uppdrag Granskning uppmärksammar en skola i Göteborg där var fjärde elev som lämnar grundskolan gör det utan fullständiga betyg. Det är välkommet att media börjar att granska även de kommunala skolorna. För även om det blev bättre resultat i den senaste PISA-undersökningen så finns det alltjämt många problem i svensk skola. Och problemen […]

Ett hektiskt år går mot sitt slut – och det som är i antågande blir knappast lugnare

Av Ulla Hamilton, 22 Dec 2017
ipsos · lärarbrist · progression · Reepalu · systematiskt kvalitetsarbete

I år är det 25 år sedan friskolereformen beslutades av riksdagen. Trots detta så är debatten intensiv om friskolorna. Dessvärre kan man inte påstå att debatten baseras på fakta. Jag tänkte använda detta utrymme att påminna lite om vad som hänt under året. Det har blivit över 60 inlägg i friskolebloggen under året, och återanvändning […]

Bristande information grund för felaktig vinstuppfattning

Av Ulla Hamilton, 22 Mar 2017
Entreprenörskapsforum · ipsos · non profit · Sifo

”Varken inter­nationell eller svensk forskning tyder på att det finns några stora skillnader mellan vinstdrivande och icke-vinstdrivande produktion av välfärdstjänster.” Så skriver professorerna Pontus Braunerhielm och Johan Eklund, Entreprenörskapsforum, i SvD Näringsliv på onsdagen. Mot bakgrund av detta är det märkligt att det läggs ner så mycket kraft och energi på att misstänkliggöra välfärdsföretag som […]

Sluta väja för de verkliga skolproblemen

Av Ulla Hamilton, 20 Mar 2017
ipsos

Fick nyligen ett brev från Statskontoret med en förfrågan om att träffa oss med anledning av att de har fått i uppdrag att utvärdera det sk lärarlönelyftet. Med i brevet låg det regeringsuppdrag som de fått i maj förra året. Där står det bl a ”Enligt Skolverkets prognos kommer det att behövas 84.000 nyutexaminerade lärare fram […]

Kvalitet i alla skolor är viktigast för allmänheten – vinstfrågan är ej prioriterad

Av Ulla Hamilton, 15 Mar 2017
ipsos · kvalitet · skolval · vinstförbud

IPSOS: ”Politiker som talar om vinstutdelningar varje gång skolan ska diskuteras löper, åtminstone bland bredare väljargrupper i mitten, risken att uppfattas göra bisak till huvudsak när det gäller skolans förutsättningar. ”

Inte förvånande att allmänheten påverkas av debatten – men hur är det med faktakunskapen?

Av Ulla Hamilton, 04 Nov 2016
IFAU · ipsos · Pisa · Salsa · Skolverket · vinst

DN presenterar idag en Ipsos-undersökning där 46 procent svarar ”påverkar mer negativt”  frågan ”på det hela taget skulle du säga att privata företag påverkar mer positivt eller påverkar mer negativt inom skolan” medan 25 procent svarar påverkar mer positivt. Detta resultat är beklämmande, men inte så konstigt med tanke på den massiva negativa debatt som varit […]