Ämne: IFAU

Idag kom ett pressmeddelande om vem som blir ny ordförande i regeringens Skolkommission. Det blir en känd debattör och friskolekritiker- professor Jan-Eric Gustafsson, Göteborgs universitet. Det är anmärkningsvärt att utbildningsministern har valt en person som redan tydligt tagit ställning i debatten i många av de frågor som Skolkommissionen förutsättningslöst ska titta på och komma med förslag […]

Almedalen med fokus på kvalitet och ledarskap

Av Ulla Hamilton, 11 Jul 2016
bra skola · IFAU · kvalitet · progression · vinst

Almedalsveckan är över. Jag var där från söndag-lördag. En intensiv vecka med många intressanta samtal. Jag deltog själv i några paneler och Friskolorna hade också egna aktiviteter. Vårt seminarium ”Är det eleverna eller ledarskapet som det är fel på i den svenska skolan?” attraherade ca 100 åhörare och fick mycket goda vitsord. Vi hade en […]

SNS policyideer för svensk skola sågas av IFAU

Av Ulla Hamilton, 21 Mar 2016
friskolereform · IFAU · likvärdighet · skolval · SNS

SNS har idag och imorgon en stor konferens på temat ”Utmaningar för en skola i världsklass”. Till denna konferens har  Jonas Vlachos, Jan-Eric Gustafsson och Sverker Sörling skrivit en rapport med rubriken ”Policyideer för svensk skola” Delar av denna presenterades idag, resten kommer imorgon. Budskapet i rapporten känns igen från de senaste 10 årens debatt om […]

Alliansens företrädare har stöd i skolforskningen när de kritiserar Skolkommissionen för fel fokus

Av Ulla Hamilton, 02 Okt 2015
fria skolvalet · IFAU · skolforskning · skolkommissionen · skolval · Skolverket

I veckan skrev företrädare för Alliansen en debattartikel i Aftonbladet där de ifrågasatte poängen med den av regeringen tillsatta Skolkommissionen om den bara ska ägna sig åt inskränka det fria skolvalet. De menade att ska den negativa resultatutvecklingen i den svenska skolan vändas så är det ett helt annat fokus som krävs från Skolkommissionens sida. […]

Friskolor är inget storstadsfenomen

Av Ulla Hamilton, 26 Aug 2015
IFAU · skolval

Läste Suhonen mfl replik i SvD. De försöker framställa det som att utvecklingen av antalet friskolor är ett storstadsfenomen.. Men tittar man på siffrorna så stämmer inte det. Det finns  fristående grundskolor i 185 av landets 290 kommuner. I Älvkarleby går tex drygt 30% av grundskoleeleverna i fristående skola, i Karlskrona, Boden, Simrishamn och Höör […]

Det fria skolvalet inte orsak till resultatförsämringar i skolan enligt IFAU

Av Ulla Hamilton, 27 Jan 2015
IFAU · rapporter · skolreformer

Ifau har presenterat en intressant rapport om 1990-talets skolreformer: ”Decentralisering, skolval och fristående skolor: resultat och likvärdighet i svensk skola”. Deras uppdrag var att titta på om reformerna har påverkat resultaten och därmed vara en förklaring till de sjunkande skolresultaten. Reformerna är många.

Sida 2 av 212