Ämne: ideburna

Friskolorna är eniga – vill inte ha den byråkrati mm som offentlighetsprincipen innebär

Av Ulla Hamilton, 13 Jun 2019
ideburna · NSD · offentlighetsprincipen

Noterar i dagens mediasammanställning att flera tidningar har tagit upp frågan om offentlighetsprincipen och om välfärdsföretag ska omfattas av densamma. Nils Forsén skriver tex i NSD  ”Men varken Idéburna skolors riksförbund, Lärarfacket eller Lärarnas riksförbund har några invändningar mot förslaget. Det är alltså bara de som företräder vinstdrivande skolföretag som ojar sig.”. Jag kan meddela […]

Tänkte inte på det….. så höjs hindren för de små

Av Ulla Hamilton, 09 Apr 2019
ideburna · skolinspektionen · tillstånd · Tillståndsansökningar

Det kom nyligen en rapport som visar att andelen sk ”idéburna” friskolor minskar. Detta sett i förhållande till friskolor som är AB. Idéburna är i sig en märklig beteckning eftersom de flesta som startar ett AB gör det utifrån en idé. Men nu finns det debattörer som vill göra denna distinktion och det fanns ju […]

Verkligheten utgör hinder för politiker som inte gillar fristående skolor

Av Ulla Hamilton, 19 Okt 2015
ideburna · likställighetsprincipen

Nyligen presenterades den rödgrönrosa budgeten för Stockholm. Trots skattehöjningar rasar Stockholm på Lärarförbundets ranking när det gäller resurser till skolan – från första till sjuttonde plats. Att majoriteten väljer att döpa budgeten till ”Ett Stockholm för alla” känns ganska komiskt eftersom de i denna budget gör det tydligt att i de rödgrönrosa politikernas Stockholm är bara en […]