Ämne: göteborg

Statsrådens selektiva vrede – kommunala skolor går fria

Av Ulla Hamilton, 06 Sep 2018
Anna Ekström · göteborg · Guldhedsskolan · shekarabi

Är det någon som har hört Anna Ekström eller Ardalan Shekarabi förfasa sig över kommunala Guldhedsskolan i Göteborg? Jag tror knappast det, för det är ju en kommunal skola. Men Skolinspektionen har gjort det i sin granskningsrapport från skolan. Rapporten är en skrämmande läsning om en skolmiljö för låg- och mellanstadieelever som man knappt tror […]

Sågning av iden om kommunalt veto mot vinstdrivande skolor

Av Ulla Hamilton, 12 Okt 2016
göteborg · kommunalt veto · vinstdrivande skolor

Den sk Skolkostnadsutredningen, som presenterade sitt förslag igår, fick ett tilläggsuppdrag av regeringen. Det innebar att den skulle  utreda hur kommuner kan ges ett avgörande inflytande över nyetableringar av skolor som är avsedda att drivas med vinstsyfte , och lämna nödvändiga författningsförslag. Jag kan inte undanhålla friskolebloggens läsare hur utredningen återrapporterar detta uppdrag. Utredaren, som […]

Viktig dom om lika behandling

Av Ulla Hamilton, 16 Mar 2015
elevpeng · göteborg · lika behandling

Jag undrar hur många domstolsärenden som det finns idag i Sverige som har sin grund i att kommuner inte lever upp till kravet på lika behandling av elever som går i kommunala skolor och fristående skolor. Snart sagt varje vecka kommer det nu domar som innebär att kommuner fälls för att bryta mot denna viktiga […]