Ämne: fria skolvalet

Avskaffat fritt skolval löser inte skolans problem

Av Ulla Hamilton, 23 Jan 2017
fria skolvalet · inomskolvariationen · kompensatoriska uppdraget · mellanskolvariationen · Pisa

”Nyttan av att vissa föräldrar och elever vill välja skola åt sina barn väger inte upp för de katastrofala konsekvenser som det fria skolvalet medför. Det fria skolvalet måste ändras.” Så avslutar tre (s)-riksdagsledamöter en replik till mig i Borås tidning. Det är ett tydligt besked från (s). Så tydliga har de inte varit tidigare […]

Borde inte skoldebatten handla om vad som händer i klassrummet?

Av Ulla Hamilton, 05 Dec 2016
Anna Ekström · fria skolvalet · kompensatoriska uppdraget · TIMMS

De höjda resultaten i TIMMS har lett till glädjerop från olika håll. Och visst är det skönt att resultatutvecklingen har vänt i denna undersökning. Men mycket jobb återstår eftersom de genomsnittliga resultaten i matte åk 4 och åk 8  ligger under EU och OECD-genomsnittet. För naturvetenskap i åk 4 ligger det genomsnittliga resultatet över EU och OECD-genomsnittet […]

Det fria skolvalet är en succe som behöver utvecklas.

Av Ulla Hamilton, 18 Aug 2016
fria skolvalet · kö

Dagens förstaledare i DN handlar om det fria skolvalet och att det inte är enkelt. De som värnar det måste också ta tag i de brister som kan uppstå i systemet. Vi instämmer i detta. Det fria skolvalet är en succe. Det visar de långa köer som finns till många av landets friskolor. Människor sätter […]

Om moralen i politiken – med tanke på Brexit och välfärdsföretag

Av Ulla Hamilton, 01 Jul 2016
fria skolvalet · kö · moral · vinstjakt

Det faktum att Brexit vann gehör har slagit ner som en bomb. Och många spekulerar i vad som kommer att hända. Vilka politiska effekter som det kommer att få är ännu oskrivet. Men turbulent är det. Debatten om den brittiska folkomröstningskampanjen är intressant och då tänker jag framförallt på perspektivet ”är politikern genuint övertygad om den linje […]

Alliansens företrädare har stöd i skolforskningen när de kritiserar Skolkommissionen för fel fokus

Av Ulla Hamilton, 02 Okt 2015
fria skolvalet · IFAU · skolforskning · skolkommissionen · skolval · Skolverket

I veckan skrev företrädare för Alliansen en debattartikel i Aftonbladet där de ifrågasatte poängen med den av regeringen tillsatta Skolkommissionen om den bara ska ägna sig åt inskränka det fria skolvalet. De menade att ska den negativa resultatutvecklingen i den svenska skolan vändas så är det ett helt annat fokus som krävs från Skolkommissionens sida. […]

Skråväsendet åter?

Av Ulla Hamilton, 14 Aug 2015
etablering · fria skolvalet · veto

Det kommunala vetot är under debatt. Det är bra. Under århundraden var det de olika skråna som bestämde om en konkurrent skulle få etablera sig. Det systemet är tack och lov borta. Skråväsendet är avskaffat. Näringsfriheten, som nyligen fyllde 150 år, och etableringsfriheten har sedan länge varit grundprinciper på många områden. Under andra hälften av 1900-talet öppnades också marknader som traditionellt […]