Ämne: etablering

Lägre kostnader/elev i kommuner med friskolor

Av Ulla Hamilton, 07 Feb 2017
etablering · IFAU · kommunal kostnad · Reepalu · skolpeng · utanförskapsområden

Det hävdas ofta i debatten att friskolor är en kostnad för kommuner. Det är, precis som mycket annat som hävdas i friskoledebatten, inte korrekt. Skolverket har konstaterat att skolpengen till friskolor är lägre än till kommunala skolor. Detta trots att lika behandling ska gälla. Är det någon som hört att LO/LR/Lärarförbundet pratar om det i […]

Vem avgör vad som är den svenska modellen?

Av Ulla Hamilton, 14 Jun 2016
etablering · skolpeng · skolval

Privata skolor, eller fristående skolor som vi kallar dem här i landet, finns runt om i världen. Det har också funnits i Sverige i form av bl a internatskolor, under många år. Privata skolor som har varit – och är i många andra länder – förbehållet de som har råd att betala den avgift som […]

Forskning fäller fördomar

Av Ulla Hamilton, 09 Jun 2016
AB · etablering · skolval

Idag presenterades en intressant ESO-rapport. Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi är en kommitte’ under Finansdepartementet. ESO-rapporten är en analys av var friskolor etablerar sig. I den allmänna debatten hävdas det ofta från friskolemotståndare att friskolor som är AB (vilket ca 70% är) inte är intresserade av att etablera sig i invandrartäta områden. Det är enligt motståndarna […]

S-politiker i Götene motarbetar friskoleetablering

Av Ulla Hamilton, 28 Feb 2016
etablering

Varför motarbetar kommunpolitiker friskoleetableringar? Den frågan ställer jag mig alltid när jag läser eller hör om exempel på dett. Dessvärre sker det ganska ofta. Lokalpolitiker ska vara medborgarnas företrädare. En friskola får inte tillstånd att starta av Skolinspektionen om den inte kan visa att det finns en efterfrågan. Trots detta motsätter sig lokalpolitiker etableringen. Det […]

Skråväsendet åter?

Av Ulla Hamilton, 14 Aug 2015
etablering · fria skolvalet · veto

Det kommunala vetot är under debatt. Det är bra. Under århundraden var det de olika skråna som bestämde om en konkurrent skulle få etablera sig. Det systemet är tack och lov borta. Skråväsendet är avskaffat. Näringsfriheten, som nyligen fyllde 150 år, och etableringsfriheten har sedan länge varit grundprinciper på många områden. Under andra hälften av 1900-talet öppnades också marknader som traditionellt […]