Ämne: Erik Lakomaa

Vad är viktigast? Individens val eller ”rätt blandning av elever”?

Av Ulla Hamilton, 03 Maj 2018
boendesegregation · Erik Lakomaa

På vår årsmöteskonferens presenterades bl a en rapport om Obligatoriskt skolval. Forskaren, Ek dr, Erik Lakomaa har beskrivit forskningsläget när det gäller val av skola. Till detta presenteras också en undersökning som genomförts av Novus i de sju kommuner som redan har ett obligatoriskt skolval, om vilka kriterier som är viktiga när föräldrar väljer skola. […]