Ämne: entreprenad

Ledarskapet åter i fokus i Skolinspektionens rapport

Av Ulla Hamilton, 14 Dec 2017
distansundervisning · entreprenad · fjärrundervisning · lärarbrist · skolinspektionen

Skolinspektionen har publicerat rapporten ”Undervisning på skolor med många obehöriga lärare”. Det är en intressant och viktig läsning mot bakgrund av att det under överskådlig tid framöver kommer att finnas många skolor som har sk obehöriga lärare. Tittar vi på Skolverkets statistik för 2016/17 så är det endast fem grundskolor som har 100% lärarlegitimerade med […]

Våra farhågor om att utredningen om fjärr- och distansundervisning skulle tassa fram försiktigt visade sig vara befogade

Av Ulla Hamilton, 30 Maj 2017
distansundervisning · entreprenad · fjärrundervisning

Idag överlämnade Utredningen om bättre möjligheter till fjärrundervisning och undervisning på entreprenad sitt slutbetänkande. Runt om i världen växer det fram möjligheter, tack vare teknikens utveckling, att få ta del av nya kunskaper och kompetens där man befinner sig. Hemma, i klassrummet eller på annat håll. Det skapar fantastiska möjligheter för många som annars inte har […]

Innovativa lösningar passar inte in i det svenska skolsystemet

Av Ulla Hamilton, 04 Mar 2016
entreprenad

Jag har tidigare skrivit om hur svårt det är att använda sig av fjärrundervisning för skolor. Här kommer ytterligare ett exempel på hur fyrkantigt regelverket är. I detta fall drabbar det bara friskolor eftersom kommunen räknas som en huvudman för alla kommunala skolor.  I Malmö går nästan 45 procent av gymnasieeleverna i friskola. Friskolegymnasierna har bildat ett gymnasialt friskolenätverk. Nu har […]

Fjärrundervisning till folket!

Av Ulla Hamilton, 29 Feb 2016
behöriga lärare · entreprenad · fjärrundervisning · IT · svenska som andra språk

  Utredningen om Ökade möjligheter till modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål (SOU 2016:12) har lämnat ett delbetänkande som vi har svarat på idag. Den innehåller bra förslag som -att skolhuvudmän ska få beställa och utföra fjärrundervisning i modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet av och för varandra. Detta är ett välkommet steg åt rätt håll då dagens lagstiftning inte ger någon […]

Bra att Yrkesprogramsutredningen öppnar för undervisning på entreprenad

Av Ulla Hamilton, 16 Nov 2015
branschskolor · entreprenad · yrkesprograam

Idag lämnade Yrkesprogramsutredningen över sina förslag för att höja kvaliteten och attraktionskraften i gymnasieskolans yrkesprogram. Trots att flera av gymnasieskolans yrkesprogram i många fall leder till jobb så är intresset svagt för att gå utbildningarna. Arbetsgivarna ropar efter kompetensen, men bristen kvarstår. Därför är det en intressant idé från utredningen att testa sk ”branschskolor”. Det handlar om att skolor ska kunna erbjuda yrkesspecifika […]

Öppna för fjärrundervisning och minska risken för utanförskap

Av Ulla Hamilton, 08 Jul 2015
entreprenad · fjärrundervisning

Läser en intressant ledare i dagens DN om att Fridolin har glömt de nyanlända. Det är verkligen ett tufft uppdrag för många skolor att se till att nyanlända barn kommer in på ett bra sätt i den svenska skolan. Lyckas det inte, vilket vi dessvärre kan se på många håll, så riskerar dessa unga ett […]