Ämne: boendesegregation

Sluta anklaga skolvalet för att skolor inte klarar sitt uppdrag.

Av Ulla Hamilton, 26 Okt 2018
boendesegregation · segregation

En rapport som är beställd av Aréna idé, en tankesmedja som beskriver sig själva som ”Vi vill vrida opinionsbildningen i en mer progressiv riktning. Arena Idé är tankesmedjan med löntagarperspektiv” presenteras idag på DN-debatt. Rapporten ”Ett söndrat land” har ambitionen att framställa det som att det fria skolvalet driver på segregationen i Sverige. Intressant nog nämns inte boendesegregationens betydelse för […]

Vad är viktigast? Individens val eller ”rätt blandning av elever”?

Av Ulla Hamilton, 03 Maj 2018
boendesegregation · Erik Lakomaa

På vår årsmöteskonferens presenterades bl a en rapport om Obligatoriskt skolval. Forskaren, Ek dr, Erik Lakomaa har beskrivit forskningsläget när det gäller val av skola. Till detta presenteras också en undersökning som genomförts av Novus i de sju kommuner som redan har ett obligatoriskt skolval, om vilka kriterier som är viktiga när föräldrar väljer skola. […]

Brist på ledarskap och brist på fokus på kunskapsuppdraget drabbar de svaga eleverna

Av Ulla Hamilton, 18 Aug 2017
boendesegregation · IFAU · ledarskap i skolan · sociala ingenjörer

Det som de föreslår har aldrig tidigare gjorts i Sverige. Att politiker eller byråkrater medvetet ska gå in och se till att det blir ”rätt blandning av elever” i alla skolor är något helt nytt i Sverige.

Hur ska skolan klara uppdraget för utrikesfödda elever?

Av Ulla Hamilton, 02 Jun 2017
boendesegregation · Eso · nyanlända · skolinspektionen

Sverige skiljer sig från många andra länder när det gäller skillnader i studieresultat mellan inrikes och utrikes födda elever. Den är större i Sverige än i många andra jämförbara länder. Vad beror det på kan man undra. I veckan presenterades en intressant ESO rapport ”Ankomst och härkomst – En ESO-rapport om skolresultat och bakgrund”. Resultatet […]

Fakta besvärar knappast Katalys i skoldebatten

Av Ulla Hamilton, 03 Feb 2017
boendesegregation · segregation · skolinspektionen · skolval

Forskarna ser ”inga tecken på att elever från hushåll med låga inkomster, med lågutbildade föräldrar, eller med utrikes födda föräldrar, har förlorat på reformerna” och ”finner därmed inte något stöd för att ett slopande av skolvalssystemet skulle vara ett sätt att förbättra studieresultaten för någon grupp av elever”.

Det unika svenska skolsystemet

Av Ulla Hamilton, 06 Okt 2016
boendesegregation · OECD · privata skolor · segregation · skolval

Klicka för att prenumerera på Friskolebloggen Friskolornas motståndare älskar att tala om Chile, och underförstått som att Sverige och Chile har liknande skolsystem. Inget kunde vara mer fel. Där kan skolorna välja elever, där har skolorna avgifter och där finns helt privata skolor för att bara nämna några skillnader. Det svenska skolsystemet är helt unikt. Det ger […]

Hur tänker egentligen Lärarförbundet?

Av Ulla Hamilton, 02 Okt 2016
aktivt skolval · boendesegregation · Lärarförbundet · obligatoriskt skolval · skolkommissionen

För några dagar sedan skrev Lärarförbundets Johanna Jaara Åstrand en debattartikel där hon föreslog att dagens skolpengsystem ska skrotas. Vi replikerade på den. Det system som gör att familjer kan välja skola en kommunal eller fristående skola och detta oberoende av var man bor och hur stor inkomst man har. Rik som fattig kan välja […]

Skolkommissionens delbetänkande

Av Ulla Hamilton, 17 Maj 2016
aktivt skolval · boendesegregation · OECD · skolkommissionen

Skolkommissionen presenterade sitt delbetänkande under måndagen. Vi välkomnar att Skolkommissionen dels slår fast att friskolor kommit för att stanna, dels anser att ett obligatoriskt skolval bör införas. Friskolornas riksförbund har drivit frågan om att alla ska välja skola sedan OECD kom med sin rapport för drygt ett år sedan. OECD konstaterar i den bl a […]

Är elevsammansättning det absolut viktigaste frågan för skolan idag?

Av Ulla Hamilton, 22 Feb 2016
boendesegregation · kontrollerat skolval · skolval

Det är just nu många bud om hur Sveriges skolor ska bli mindre segregerade, det vill säga hur elevsammansättningen ska bli mer blandad när det gäller elevernas bakgrund. Frågan om kvalitet i skolan verkar dessvärre inte stå lika högt på agendan i den allmänna debatten. I dagens SvD berättas om ett nytt förslag från Stockholms stad. […]

Alla kommuner borde ha aktivt skolval

Av Ulla Hamilton, 09 Feb 2016
aktivt skolval · boendesegregation · segregation

Jag vill passa på att dela med mig av repliken från Sofia Larsen och Marcus Strömberg, AcadeMedias, på lärarfacken och LOs debattartikel i DN idag. Hon skriver bl a ”Det fria skolvalet kan till och med motverka boendesegregationen. Elever som bor i områden med dåliga skolor kan välja bort dem och söka till en skola med högre […]

Sida 1 av 212