Ämne: behöriga lärare

En debatt utan verklighetsförankring

Av Ulla Hamilton, 09 Nov 2017
Åsa Fahlen · behöriga lärare · Salsa

Det pågår en intressant debatt om behöriga, obehöriga och legitimerade lärare. Lärarfacken är självfallet på hugget i rådande situation, de vill ju slå vakt om sina medlemmar. Det finns en beräknad brist på lärare som är gigantisk, 50-60.000 kommer att saknas inom bara några år. Redan idag har vi en situation som innebär att det […]

Fjärrundervisning till folket!

Av Ulla Hamilton, 29 Feb 2016
behöriga lärare · entreprenad · fjärrundervisning · IT · svenska som andra språk

  Utredningen om Ökade möjligheter till modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål (SOU 2016:12) har lämnat ett delbetänkande som vi har svarat på idag. Den innehåller bra förslag som -att skolhuvudmän ska få beställa och utföra fjärrundervisning i modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet av och för varandra. Detta är ett välkommet steg åt rätt håll då dagens lagstiftning inte ger någon […]

Lita inte på Skolverkets information om behöriga lärare

Av Ulla Hamilton, 01 Sep 2015
behöriga lärare · Skolverket

Frågan om behöriga och legitimerade lärare är het i debatten. Många media tycker om att visa på hur situationen ser ut på olika skolor och utgår då ifrån Skolverkets statistik. De har ansvar för att informera om hur situationen ser ut på olika skolor när det gäller behöriga och legitimerade lärare. Men den statistiken går […]