Ämne: aktivt skolval

SvT och verklighetsbilden

Av Ulla Hamilton, 06 Apr 2018
aktivt skolval · SvT · utländsk bakgrund

”Friskolesystemet och dess kösystem bidrar till segregation och gynnar de barn som har starkast föräldrar med högst utbildningsnivå.” Detta var bevekelsegrunden till att SvT anordnade en spam-kampanj mot många av landets friskolor, under påskhelgen, enligt producenten. Plötsligt övergick det som sades vara satir till att bli ett inlägg i debatten om friskolor. Det har varit […]

Skolverkets yttrande över Skolkommissionens förslag långt ifrån en lovsång

Av Ulla Hamilton, 09 Okt 2017
aktivt skolval · allsidig social sammansättning · diskrimineringslag · kö · skolkommissionen · Skolverket

Då måste eleverna på något sätt kategoriseras utifrån social bakgrund. Den kategori en elev bedöms tillhöra kan få betydelse för elevens möjlighet att gå vid en viss skolenhet.

Efter ett antal bra förslag kör tyvärr Skolkommissionen i diket och nedprioriterar skolans kunskapsuppdrag

Av Ulla Hamilton, 30 Aug 2017
aktivt skolval · allsidig social sammansättning · lärarbrist · skolkommissionen

Det är också ytterst oklart vad Skolkommissionen menar med ”en allsidig social sammansättning” av elever. De anser att innebörden ska bero på de lokala förhållandena. Det kommer alltså finnas stort utrymme för lokala diskussioner om vad som är en ”bra” respektive ”dålig” elevbakgrund på skolor, snarare än vilka insatser som krävs för att alla skolor ska hålla hög kvalitet.

Hur tänker egentligen Lärarförbundet?

Av Ulla Hamilton, 02 Okt 2016
aktivt skolval · boendesegregation · Lärarförbundet · obligatoriskt skolval · skolkommissionen

För några dagar sedan skrev Lärarförbundets Johanna Jaara Åstrand en debattartikel där hon föreslog att dagens skolpengsystem ska skrotas. Vi replikerade på den. Det system som gör att familjer kan välja skola en kommunal eller fristående skola och detta oberoende av var man bor och hur stor inkomst man har. Rik som fattig kan välja […]

Välkommet klargörande från Alliansen om aktivt skolval

Av Ulla Hamilton, 05 Jul 2016
aktivt skolval · Alliansen

För ett år sedan lanserade vi tanken ” aktivt skolval” i Almedalen. Det innebär att alla ska välja skola. Det finns i Nacka, Botkyrka, Sollentuna och Täby sedan många år. Det innebär att all skolor måste informera om sin verksamhet och vad som de är profilerade på. Alla som ska välja får då information och […]

När närhetsprincipen råder gynnar den de som kan flytta – Malmö borde införa aktivt skolval

Av Ulla Hamilton, 27 Jun 2016
aktivt skolval · Malmö · närhetsprincipen

Läser i Sydsvenska Dagbladet om en familj som under flera års tid har försökt att hitta en annan skola till sitt barn. På grund av närhetsprincipen, och att det är långa köer till de populära friskolorna, så har familjen inte kunnat byta skola. Närhetsprincipen är det som gäller i Malmö vid skolplacering vilket gör att […]

Skolkommissionens delbetänkande

Av Ulla Hamilton, 17 Maj 2016
aktivt skolval · boendesegregation · OECD · skolkommissionen

Skolkommissionen presenterade sitt delbetänkande under måndagen. Vi välkomnar att Skolkommissionen dels slår fast att friskolor kommit för att stanna, dels anser att ett obligatoriskt skolval bör införas. Friskolornas riksförbund har drivit frågan om att alla ska välja skola sedan OECD kom med sin rapport för drygt ett år sedan. OECD konstaterar i den bl a […]

Alla kommuner borde ha aktivt skolval

Av Ulla Hamilton, 09 Feb 2016
aktivt skolval · boendesegregation · segregation

Jag vill passa på att dela med mig av repliken från Sofia Larsen och Marcus Strömberg, AcadeMedias, på lärarfacken och LOs debattartikel i DN idag. Hon skriver bl a ”Det fria skolvalet kan till och med motverka boendesegregationen. Elever som bor i områden med dåliga skolor kan välja bort dem och söka till en skola med högre […]

Hallå lärarfacken och LO – uppmuntra de friskolehuvudmän som har långa köer att starta fler skolor

Av Ulla Hamilton, 09 Feb 2016
aktivt skolval · boendesegregation · kö

Friskolornas riksförbund har under det senaste året pläderat för att fler kommuner borde införa ett aktivt skolval. Nacka, Botkyrka, Sollentuna och Täby har det idag. Vi vet att frågan har väckts i flera kommuner runt om i landet. Det är nämligen många som inte känner till att de kan välja skola. Med ett aktivt skolval […]

Dags att välja tandläkare för din treåring

Av Ulla Hamilton, 28 Jan 2016
aktivt skolval

Stockholms läns landsting skickar ut en broschyr till alla föräldrar som har barn som ska fylla tre nästa år. Den har  rubriken ”Dags att välja tandläkare för din treåring.” Broschyren, som är på 10 språk inkl svenska, beskriver hur vårdnadshavaren ska göra för att välja tandläkare och hänvisar till en hemsida på nätet där man kan […]

Sida 1 av 212