Ämne: ägarprövningsutredningen

Statsminister Stefan Löfven har det yttersta ansvaret för att detta spektakel får fortgå

Av Ulla Hamilton, 05 Mar 2018
ägarprövningsutredningen · civilministern · Lagrådet · Löfven · Reepalu

Kan en civilminister om är utbildad jurist strunta i vad landets ledande jurister anser om de lagförslag som han bett dem granska? Det är en intressant fråga. Sagde minister har investerat hårt retoriskt i debatten om välfärdsföretagen. Han har inte dragit sig för att framföra vilseledande uppgifter och han har en mycket hög profil. Nu […]

Uppsala gör som många kommuner: man ser skolbarnen som ”sina” barn.

Av Ulla Hamilton, 09 Mar 2016
ägarprövningsutredningen · skolpeng

Idag gör jag det enkelt för mig och lägger in den debattartikel som UNT publicerar idag. Ett oerhört viktigt ämne för många – för att inte säga alla friskolor och dess elever. / I dag går över 315 000 elever i friskola. Det är fler än någonsin tidigare. Friskolor utgör en omistlig del av det svenska […]

Alla huvudmän ska ha insikt, kunskap och kompetens

Av Ulla Hamilton, 02 Jun 2015
ägarprövningsutredningen · Lika villkor · skolpeng

Idag har vi lämnat Friskolornas svar på Ägarprövningsutredningen. Vi framhåller att det ska vara likabehandling oavsett om det är en enskild eller kommunal huvudman. Skollagen fastslår att det ska vara på det sättet.  Skolinspektionen har påpekat att det finns brister när det gäller det kommunala huvudmannaskapets förmåga att styra mot nationella mål. Samtidig har friskolorna i flera fall klarat […]

Ställ samma krav på offentliga och privata ägare

Av Ulla Hamilton, 23 Feb 2015
ägarprövningsutredningen · SNS

SNS arrangerade nyligen ett seminarium om den så kallade Ägarprövningsutredningen. Undertecknad deltog i panelen och hade en hel del synpunkter på förslaget.

Intressant rapport från LO om det fria skolvalet

Av Ulla Hamilton, 13 Feb 2015
ägarprövningsutredningen · Lo

Läser den mycket intressanta rapporten som LO presenterade i veckan. ”Vägval när det gäller marknadsmekanismer i utbildningssystemet” av Karin Edmark. På ett resonerande och intressant sätt tar författaren upp olika aktuella frågeställningar i skolvalsdebatten. Hon tydliggör problem med många av de förslag som kastats ut i friskoledebatten. Ett borttagande av det fria skolvalet och en […]

Ägarprövningsutredning som ger kommunalt veto

Av Ulla Hamilton, 11 Feb 2015
ägarprövningsutredningen

Förslaget slår klockrent mot små aktörer på friskoleområdet. Var det det man ville åstadkomma?