Ämne: AcadeMedia

Att sätta mål och följa upp är A och O för kvalitets- och resultatutveckling

Av Ulla Hamilton, 14 Dec 2018
AcadeMedia · Kvalitetsrapport

I posten idag kom AcadeMedias kvalitetsrapport 2017/2018. Det är en mycket intressant läsning och ett strålande exempel på det systematiska kvalitetsarbete som sker inom deras verksamheter. Det är grunden för ett arbete som leder till ständiga förbättringar. Det vet de flesta som jobbar inom näringslivet och allt fler inom offentlig sektor. Dessvärre är det alltjämt alltför […]

Varför har kommunala huvudmän inte samma drivkraft för kvalitetsarbete?

Av Ulla Hamilton, 17 Jan 2018
AcadeMedia · Bättre Skola · SIQ · systemariskt

SIQs utmärkelse Bättre skola 2017 har åter gått till en friskola. Det är tydligt att det finns ett stort engagemang bland friskolor för ett systematiskt kvalitetsarbete. De som startar och driver en friskola vill ha koll på hur kunskapsresultaten utvecklas. Därför är det ofta självklart att man söker hitta en modell för ett systematiskt kvalitetsarbete […]

Lyckat seminarium i Almedalen om progression

Av Ulla Hamilton, 11 Jul 2017
AcadeMedia · Almedalen · Internationella Engelska Skolan · progression · SSU · valu-add

Almedalen är över och semesterlugnet börjar lägra sig över Sverige. Men jag vill passa på att berätta om vårt intressanta seminarium som vi hade på torsdagen i Almedalsveckan. Det mått som vi har för att mäta kunskap är ju betyg. Men betyget säger ju inget om vilken förmåga som skolan har haft att höja individens […]

AcadeMedia – nu ett lärarkooperativ?

Av Ulla Hamilton, 17 Jun 2016
AcadeMedia · lärarkooperativ

Det är intressant att se reaktionerna på AcadeMedias börsintroduktion. Enligt media så var intresset väldigt stort. 700 av AcadeMedias lärare har tecknat sig för aktier och det skulle inte förvåna mig om det finns lärare som inte arbetar inom AcadeMedia som också tecknat sig för aktier. Därmed skulle man kunna säga att AcadeMedia nu är Sveriges största […]

Mycket friskola idag

Av Ulla Hamilton, 27 Maj 2016
AcadeMedia · kö · nyanlända

Fredagen leverera två stora friskolenyheter. Regeringen och alliansen är överens om att ändra lagen så att friskolor med kö får möjlighet att ta emot nyanlända elever, inom ramen för en kvot om max 5 procent. AcadeMedia har meddelat att det nu ska bli möjligt för allmänheten att bli delägare i Sveriges största friskolekoncern. Redan idag […]