Ämne: 4

Det finns inget undantag för sk ideburna verksamheter i regeringens proposition

Av Ulla Hamilton, 22 Maj 2018
4 · 7 miljarder · non profit

Det förslag som Reepalu lagt har nu, i princip ograverat, gått vidare till riksdagen. Detta trots att lagrådet totalsågade lagförslaget. I skrivande stund ligger det för behandling i riksdagens finansutskott, detta tillsammans med ett förslag om ägar- och ledningsprövning för tillstånd. Det senare förslaget är också kritiserat av lagrådet. En debattartikel i Smedjan illustrerar problemet med detta […]